Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності Друк
Зразки документів
Вівторок, 02 лютого 2010, 15:40

Додаток 1
до Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 29 жовтня 1999 р. N 599
(у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 28 грудня 2001 р. N 521)

 Скачать образец заявления о праве использования упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности

 

 

 

 

До державної податкової інспекції

 

(назва органу державної податкової служби) 

від ____________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(ідентифікаційний номер)

 

 

(прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи)

Контактний телефон________________________________________

Свідоцтво про державну реєстрацію як суб’єкта підприємництва

__________________________________________________________

 (дата видачі та номер)

 

 

ЗАЯВА
про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

 lawyer-button.gif

 

1. Відповідно до Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" в редакції від 28 червня 1999 року N 746/99 прошу перевести мене на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

на 200 _______________________ рік.
     
 (літерами)

 

2. Вид або види діяльності _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 

3. Місце здійснення підприємницької діяльності ________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

 

4. Дата переходу на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності*

________________________________________________________________________________________________

 (назва місяця)

 

5. Мені відомі положення Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - фізичною особою, граничний щомісячний термін сплати єдиного податку та сума єдиного податку, належна до щомісячної сплати.

 

6. Простроченої заборгованості зі сплати податків та інших обов'язкових платежів немає.

 

7. Обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з початку календарного року становив ____________________________________________________________________________________________ грн.

(сума словами в гривнях)

 

8. Чисельність працівників на день складання заяви становить _____ чол., з якими укладено трудові угоди, зареєстровані в установленому порядку.

 

9. Поіменний склад осіб, які перебуватимуть у трудових відносинах, та їх ідентифікаційні номери з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків:

9.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(прізвище, ім’я та по батькові)

(ідентифікаційний номер)

 

9.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(прізвище, ім’я та по батькові)

(ідентифікаційний номер)

 

9.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(прізвище, ім’я та по батькові)

(ідентифікаційний номер)

 

9.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(прізвище, ім’я та по батькові)

(ідентифікаційний номер)

 

9.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(прізвище, ім’я та по батькові)

(ідентифікаційний номер)

 

9.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(прізвище, ім’я та по батькові)

(ідентифікаційний номер)

 

9.7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(прізвище, ім’я та по батькові)

(ідентифікаційний номер)

 

9.8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(прізвище, ім’я та по батькові)

(ідентифікаційний номер)

 

9.9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(прізвище, ім’я та по батькові)

(ідентифікаційний номер)

 

9.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(прізвище, ім’я та по батькові)

(ідентифікаційний номер)

 

10. Мені відомі вимоги чинного законодавства про необхідність утримання та перерахування до бюджету прибуткового податку з громадян з доходів, які нараховуватимуться і виплачуватимуться найманим працівникам, та про необхідність направлення до державного податкового органу відомостей про виплачені доходи за формами № 2 та № 8-ДР.

 

________________________________________

* Цей абзац заповнюється тільки новоствореним суб'єктом підприємницької діяльності.

 

Суб'єкт малого підприємництва

 

 

 

 

м.п.

 

підпис

 

(прізвище, ім’я та по батькові)

 

«____» ________________ 200__ р.

 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua