Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Депутати ухвалили зміни до законів щодо строків виплати зарплати Друк
Новини
Вівторок, 28 вересня 2010, 14:39

Terms salary23 вересня Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо строкiв виплати заробiтної плати».

Законом, зокрема, викладено у новiй редакцiї статтю 115 Кодексу законiв про працю України.

Згiдно зi змiнами, заробiтна плата має виплачуватися працiвникам:

  • регулярно в робочi днi у строки, встановленi колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї чи iншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разi вiдсутностi таких органiв — представниками, обраними i уповноваженими трудовим колективом);
  • не рiдше двох разiв на мiсяць;
  • через промiжок часу, що не перевищує шiстнадцяти календарних днiв, та не пiзнiше семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який здiйснюється виплата.

Наразi Закон передано на пiдпис Президенту України. Закон набере чинностi через мiсяць з дня його опублiкування.

За матеріалами www.kadrovik01.com.ua

 

 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua