Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Збільшено розмір тарифної ставки працівника І-го розряду Друк
Новини
Вівторок, 23 листопада 2010, 11:57

100625_tarrif-salary.pngПостановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 листопада 2010 р. № 1056 (далi — Постанова № 1056) внесено змiни до додатка 1 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про оплату працi працiвникiв на основi Єдиної тарифної сiтки розрядiв i коефiцiєнтiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетної сфери» вiд 30 серпня 2002 р. № 1298. Вiдповiдно до змiн, з 1 грудня 2010 року розмiр посадового окладу (тарифної ставки) працiвника першого тарифного розряду становить 600 грн.

Посадовi оклади (тарифнi ставки) працiвникiв розраховуються виходячи з розмiру посадового окладу (тарифної ставки) працiвника першого тарифного розряду.

Мiнiстерствам, iншим центральним органам виконавчої влади необхiдно привести власнi нормативно-правовi акти з питань оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй, що належать до сфери їх управлiння, у вiдповiднiсть з Постановою № 1056.

Керiвникам установ, закладiв та органiзацiй бюджетної сфери необхiдно забезпечити диференцiацiю заробiтної плати працiвникiв, для яких визначенi однаковi посадовi оклади, за рахунок встановлення доплат, надбавок та премiй.

За матеріалами: http://kadrovik01.com.ua

 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua