Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Право на відпуcтку у зв'язку з усиновленням дитини Друк
Новини
Четвер, 23 грудня 2010, 11:05

Отпуск за усыновление21 грудня 2010 року Верховною Радою прийнято Закон «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо врегулювання питання оплати одноразової вiдпустки у зв’язку з усиновленням дитини». До Кодексу законiв про працю України та Закону України «Про вiдпустки» внесено важливi змiни. Так, уточнено, що вiдпустку у зв’язку з усиновленням дитини може бути надано лише особi, яка усиновила дитину з числа дiтей-сирiт або дiтей, позбавлених батькiвського пiклування. Таку вiдпустку не надаватимуть у випадку усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя. 

Особi, яка усиновила дитину з числа дiтей-сирiт або дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, старше трьох рокiв, надаватиметься одноразова оплачувана вiдпустку у зв’язку з усиновленням дитини тривалiстю 56 календарних днiв (70 календарних днiв — при усиновленнi двох i бiльше дiтей) без урахування святкових i неробочих днiв пiсля набрання законної сили рiшенням про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя — одному з них на їх розсуд) (нова редакцiя частини першої ст. 18-1 Закону України «Про вiдпустки»).

Жiнкам, якi усиновили дитину (або одночасно двох i бiльше дiтей), надаватимуться вiдпустки для догляду за дитиною на умовах i в порядку, встановлених статтями 179 i 181 Кодексу законiв про працю України (нова редакцiя частини третьої ст. 182 КЗпП).

Визначено, що порядок обчислення заробiтної плати працiвникам за час вiдпустки у зв’язку з усиновленням встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України. Витрати, пов’язанi з оплатою зазначеної вiдпустки, здiйснюють за рахунок коштiв пiдприємств, призначених на оплату працi, або за рахунок коштiв фiзичної особи, в якої працюють за трудовим договором працiвники.

За матеріалами: http://www.kadrovik01.com.ua/

 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua