Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Змiнено порядок надання дотації для працевлаштування інвалідів Друк
Новини
Понеділок, 24 січня 2011, 10:40

110125_invalids.jpgНаказом Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України вiд 8 грудня 2010 р. № 390, зареєстрованим в Мiн’юстi 12 сiчня 2011 р. за № 24/18762, внесено змiни до Порядку надання роботодавцю дотацiї на створення додаткових робочих мiсць для працевлаштування безробiтних, затвердженого наказом Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України вiд 10 сiчня 2001 р. № 1.

Вiдповiдно до змiн, дотацiя не надається роботодавцям, якi перебувають на облiку платникiв внескiв на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування менше 3 мiсяцiв, мають на перше число мiсяця, в якому вони звернулися за наданням дотацiї, заборгованiсть за страховими внесками на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття та/або iз сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, нараховану пеню та фiнансовi санкцiї за порушення норм Законiв України «Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття», «Про зайнятiсть населення» та «Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування», не забезпечили виконання нормативу робочих мiсць для працевлаштування iнвалiдiв — у разi працевлаштування безробiтних з числа iнвалiдiв.

У разi порушення гарантiй зайнятостi осiб (розiрвання трудового договору з працiвником, працевлаштованим за направленням державної служби зайнятостi, до закiнчення двох рокiв з дня працевлаштування у зв’язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi, в т. ч. реорганiзацiї або перепрофiлювання пiдприємства, установи, органiзацiї, скорочення чисельностi або штату, за угодою сторiн (пункт 1 статтi 36 Кодексу законiв про працю України), через невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору (частина третя статтi 38 Кодексу законiв про працю України)) роботодавець повертає суму одержаної дотацiї в повному обсязi з урахуванням iндексацiї на рiвень iнфляцiї.

За матеріалами: http://www.kadrovik01.com.ua/

 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua