Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Особливості колдоговірної кампанії на 2011 рік Друк
Новини
Четвер, 28 липня 2011, 17:57

За матеріалами сайту Мінсоцполітики України, в зв’язку з набранням чинності Закону України «Про соціальний діалог в Україні» N 2862-VI колдоговірна кампанія 2011 року набуває нової якості. 

Цим законом чітко визначені рівні ведення соціального діалогу та учасники, які діють на відповідних рівнях і беруть на себе відповідальність за виконання відповідно галузевих, регіональних угод та колективних договорів.

В зв’язку з цим, сторони соціального діалогу на національному рівні рекомендують учасникам колективних переговорів з укладення галузевих, регіональних угод та колективних договорів застосовувати на відповідному рівні засади ведення соціального діалогу, визначені Законом України «Про соціальний діалог в Україні» та Генеральною угодою.

Сторони соціального діалогу будуть сприяти розширенню сфери дії галузевих угод за рахунок залучення до їх укладення усіх утворених всеукраїнських профспілок та їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, що діють у межах певного виду або кількох видів економічної діяльності.

Об'єднання профспілок, роботодавців, а також Кабінет Міністрів України звертаються до найбільш потужних підприємств усіх галузей економіки, асоціацій та інших об’єднань підприємств, що не є організаціями роботодавців, залучитися до колективних переговорів у 2011 році, зокрема шляхом:

- надання організаціям роботодавців, які є сторонами відповідної угоди, від групи споріднених підприємств (підприємств, що належать одному власнику) або від кожного окремого підприємства пропозицій для включення до галузевих та регіональних угод;

- делегування організаціям роботодавців повноважень щодо проведення переговорів та щодо застосування норм галузевих та регіональних угод на цих суб’єктах господарювання;

- не перешкоджання створенню та діяльності первинних організацій профспілок на підприємствах;

- сприяти входженню роботодавців до їх представницьких організацій з метою дотримання Конвенції МОП № 87 про свободу асоціації та захист права на організацію.

Сторони соціального діалогу рекомендують учасникам соціального діалогу при проведенні колективно-договірної роботи звернути увагу на наступне.

При проведенні колективно-договірної роботи необхідно:

- забезпечити дотримання законодавства, зокрема Кодексу законів про працю України, законів України «Про соціальний діалог в Україні», «Про колективні договори і угоди», «Про організації роботодавців», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;

- сприяти приведенню положень угод та колективних договорів у відповідність до Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки;

- виконувати вимоги законодавства під час організації ведення колективних переговорів, зокрема, щодо формування спільного представницького органу профспілок для ведення переговорів і укладення угоди або колективного договору в тому разі, коли на підприємстві, галузевому, територіальному рівнях існує декілька профспілкових організацій або їх об'єднань;

- звертати увагу, що відповідно до статті 16 Закону України «Про організації роботодавців», організації роботодавців та їх об'єднання зобов'язані брати участь у веденні колективних переговорів з розроблення та укладення угод на відповідному рівні.

Одночасно нагадуємо, що згідно зі статтею 9 Закону України «Про колективні договори і угоди», галузеві та регіональні угоди підлягають повідомній реєстрації у Міністерстві соціальної політики України, а колективні договори реєструються місцевими органами державної виконавчої влади.

Положенням про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 225 передбачено, що угода, колективний договір, які подаються на реєстрацію, повинні не суперечити вимогам законодавства і умовам угод більш високого рівня, які є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають в сфері дії сторін, які їх підписали.

Сторони соціального діалогу на національному рівні впевнені, що укладання колективних договорів з дотриманням чинного законодавства і з урахуванням реальних можливостей сторін соціального діалогу завжди вигідне як працівникам, так і власникам, оскільки вони сприяють стабільності, високопродуктивній діяльності підприємства, створенню надійної основи соціального захисту працівників, уникненню трудових конфліктів, соціальної напруги в колективі та суспільстві.

Відділ кадрового аудиту
порталу "Все про трудове право"

 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua