Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Друк

Розробка проектів колективних договорів і супровід процесу їх укладання

Колективний договір - це угода різних по інтересам сторін (колективу трудящих і власника(ів) або уповноваженого(их) органу(ів)), яка покликана регулювати виробничі, трудові і соціально-економічні відносини, а саме: зміни в організації виробництва і праці; забезпечення продуктивної зайнятості; нормування і оплата праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати і інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій і ін.); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; участь трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом); встановлення режиму роботи, тривалість робочого часу і відпочинку; умови охорони праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих; умови регуляції фондів оплати праці і встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

Оскільки колективний договір містить не лише права, але також встановлює взаємні зобов'язання і відповідальність для його сторін, дуже важливо досягти згоди за всіма його умовами. Згода досягається в колективних переговорах, а переговори, як відомо, робота нелегка і досить трудомістка.

Тому юристи Honcharuk & Partners готові мінімізувати Ваші труднощі, пов'язані з цим процесом, і надати кваліфіковану і своєчасну допомогу в процесі складання і укладення колективного договору, а саме:

  • підготовка тексту основної його частини;
  • розробка окремих додатків до нього, зокрема Положення про преміювання за підсумками фінансово-господарської діяльності за місяць і за рік (підстави і порядок преміювання, обгрунтовані критерії преміювання і депреміювання (умови збільшення і зменшення розміру премії), умови не виплати премії; Переліків особливо важливих для підприємства робіт (завдань); посад з ненормованим робочим днем; посад, працівники яких мають право на безкоштовне одержання засобів індивідуального захисту; посад, працівники яких мають право на безкоштовне одержання додаткових засобів індивідуального захисту; робочих місць, професій і посад, зайнятість працівників на яких дає право на пільги і компенсації за роботу в шкідливих і важких умовах праці, а також за особливий характер роботи і так далі;
  • реєстрація колективного договору;
  • внесення змін і доповнень до колективного договору;
  • реєстрація змін і доповнень до колективного договору;
  • представництво інтересів підприємства по питаннях укладання і реєстрації колективного договору.

А також, юристи Honcharuk & Partners готові забезпечити підтримку (юридичний супровід) в організації всього колдоговірного процесу, в тому числі організацію проведення зборів (конференції) трудового колективу по затвердженню колективного договору, підведенню підсумків про його виконання в терміни, передбачені колективним договором і Законом України «Про колективні договори і угоди».

Звертайтесь до професіоналів своєї справи!

 

 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua