Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Друк

Розробка правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, положень про структурні підрозділи

Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі - Правила) - це локальний документ, який забезпечує правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві. Він передбачає систему трудових правовідносин, що виникають в трудовому колективі підприємства в процесі роботи, сприяє реалізації прав усіх його учасників і виконання ними своїх трудових обов'язків. Сфера дії Правил поширюються на всіх працівників, що працюють на підприємстві за трудовим договором, незалежно від часу прийняття на роботу, виду виконуваної роботи, посади, віку, статі і тому подібне.

Юристи Honcharuk & Partners готові:

bullet_ball_glass_red.png розробити для Вас Правила внутрішнього трудового розпорядку, враховуючи специфіку діяльності підприємства;

bullet_ball_glass_red.png ретельно регламентувати режими робочого часу і часу відпочинку усіх категорій працівників, зайнятих на підприємстві, обов'язки і відповідальність, порядок усунення від роботи, накладення дисциплінарних стягнень, процедуру звільнення по ряду підстав, передбачених Кодексом законів про працю України;

bullet_ball_glass_red.png за Вашим смаком передбачити норми, що регламентують стосунки супроводжуючі сферу виробництва: освіта, наука, медицина і т.п.;

bullet_ball_glass_red.png як окремий розділ Правил, встановити норми, що забезпечують пропускний режим на підприємстві (пропуск на територію підприємства по службових посвідченнях встановленого зразка, встановлення пунктів (постів) пропуску і години пропуску; визначити категорії громадян, які можуть бути допущені в службові приміщення і (або) на територію підприємства по разовим пропускам встановленого зразка відповідно до заявок, підписаних уповноваженими на те посадовими особами адміністрації і (або) структурних підрозділів);

bullet_ball_glass_red.png скласти необхідні доповнення і зміни до Правил;

bullet_ball_glass_red.png надати юридичну підтримку (оформлення внутрішніх документів) в процедурі затвердження і введення в дію Правил внутрішнього трудового розпорядку, а також внесення змін і доповнень в них;

bullet_ball_glass_red.png проконсультувати кадрову службу з питань правильного застосування норм Правив і Кодексу законів про працю України, у вирішенні питань прийому на роботу, переведення і звільнення; при здійсненні контролю за дотриманням і виконанням персоналом вимог Правил, підготовки відповідних розпорядчих документів і тому подібне.

Посадова інструкція - це документ, що регламентує виробничий процес кожного працівника. Зазвичай включає короткий виклад основних обов'язків, повноважень і необхідних навиків, що відносяться до конкретної посади в організації.

На корпоративному тренінгу одна із учасниць (керівник компанії) сказала: "Я думала, що вони (мій персонал) роблять те, що я думаю. А вони роблять те, що самі думають, і вважають, що роблять те, що я думаю". Тому наявність посадових інструкцій на кожного працівника забезпечить Вам злагоджену роботу персоналу вцілому і кожного працівника окремо, а також дисциплінує персонал, якому буде достеменно відомо, що невиконання або неякісне виконання посадових обов'язків тягне за собою дисциплінарну відповідальність, в тому числі і звільнення.

Іншими словами, юристи Honcharuk & Partners готові створити для Вас посадові інструкції і положення про структурні підрозділи, у Ваших інтересах і не порушивши законів України, при цьому забезпечивши Вас ефективним результатом від добре сформульованих посадових інструкцій, у вигляді:

1) Як мінімум:"Працівники діють самостійно, не відволікаючи керівника на вирішення дрібних або поточних питань" і, як максимум: "Вивільнений час керівника, який раніше поглинався дрібними і поточними питаннями";

2) Як мінімум: "Працівник в точності знає вміст і послідовність своїх дій при виконання стандартних процедур" і, як максимум: "Співробітник самостійно розпоряджається виділеними йому ресурсами для досягнення поставлених перед ним завдань".

Звертайтесь за юридичною допомогою та правовим супроводом до професіоналів!

 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua