Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Що робити керівникові, якщо нещасний випадок стався на виробництві? Друк
Статті - Думка юриста
П'ятниця, 12 серпня 2016, 16:22

За висновками роботи комісії з розслідування визнаються пов'язаними з виробництвом і складається акт за формою Н-1 про нещасні випадки, що сталися з працівниками під час виконання трудових обов'язків, у тому числі у відрядженні, а також ті, що сталися з ними в період:

- перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці, пов'язаному з виконанням роботи, починаючи з моменту прибуття працівника на підприємство до його відбуття, який повинен фіксуватися відповідно до вимог правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі протягом робочого та надурочного часу, або виконання завдань роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні;

- підготовки до роботи та проведення в порядок після закінчення роботи знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, виконання заходів особистої гігієни; пересування по території підприємства перед початком роботи і після її закінчення;

- проїзду на роботу чи з роботи транспортним засобом підприємства або іншим транспортним засобом, наданим роботодавцем;

- використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з дозволу або за дорученням роботодавця відповідно до встановленого роботодавцем порядку;

- виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий, тобто дій, які не належать до трудових обов'язків працівника (надання необхідної допомоги іншому працівникові, дії щодо попередження можливих аварій або рятування людей та майна підприємства, інших дій за розпорядженням або дорученням роботодавця); - ліквідації аварій, наслідків надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру на виробничих об'єктах і транспортних засобах, що використовуються підприємством;

- інші випадки, зазначені у Порядку.

Керівник, який одержав повідомлення, зобов’язаний:

терміново організувати надання медичної допомоги потерпілому;

повідомити проте, що сталося, роботодавця і відповідну профспілкову організацію;

до прибуття комісії з розслідування зберігати обстановку в такому стані, у якому вона була на момент події, якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників.

Які обов’язки у комісії з розслідування?

До складу комісії з розслідування входять:

керівник служби охорони праці (голова комісії);

керівник структурного підрозділу;

представник профспілкової організації або представник ФССНВ за згодою.

Протягом трьох діб комісія з розслідування зобов’язана:

обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків, одержати пояснення потерплого, а також визначити чи відповідають умови праці вимогам нормативних актів про охорону праці;

з’ясувати обставини й причини нещасного випадку, визначити чи пов’язаний він з виробництвом;

встановити винних осіб, які допустили порушення правових актів з охорони праці, та розробити заходи щодо запобігання подібним випадкам;

скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-1 або акт за формою НПВ у шести примірниках і передати його на затвердження роботодавцю.

Акт за формою Н-1 має бути зареєстрований у спеціальному журналі за встановленою формою. Акт форми Н-1 або НПВ разом з матеріалами розслідування підлягає зберіганню протягом 45 років, на підприємстві, працівником якого був потерпілий.

 

 

 

 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua