Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Що робити, якщо роботодавець вимагає виконувати обов’язки не передбачені трудовим договором? Друк
Статті - Думка юриста
П'ятниця, 19 серпня 2016, 14:00
 

Якщо роботодавець вимагає виконувати обов’язки не передбачені трудовим договором це є грубим порушенням трудового договору. 

За  ст.21 КЗпП України трудовий договір –  це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, дотримуючись внутрішнього трудового розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
 
Обов’язковими умовами договору, без яких він не вважається укладеним, згідно зі статтями 21, 31, 32 КЗпП, є місце роботи (підприємство, установа, організація, розташовані в певній місцевості (населеному пункті), де працівник виконуватиме обумовлену трудовим договором роботу); трудова функція, яку виконуватиме працівник (вид роботи і обов'язки працівника - посада, спеціальність, професія, кваліфікація працівника, згідно з якою він виконуватиме функції, обумовлені трудовим договором); час початку роботи (а при укладенні строкового трудового договору - термін закінчення роботи); розмір заробітної плати.
 
Згідно зі ст. 29 КЗпП, до початку роботи за  укладеним  трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний роз'яснити  працівнику  його  права і обов'язки, проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці,  де він буде працювати,  небезпечних і шкідливих виробничих факторів,  які  ще  не  усунуто,  та можливі наслідки їх впливу на здоров'я,  його права на пільги і компенсації за  роботу  в  таких умовах   відповідно   до   чинного  законодавства  і  колективного договору. Також роботодавець має ознайомити  працівника  з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором, визначити  працівникові  робоче  місце,  забезпечити  його необхідними для роботи засобами,  проінструктувати працівника з техніки безпеки,  виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.
 
Виконання обов’язків не передбачених трудовим договором є порушення трудового договору.  Кодекс законів про працю України (ст. 265) визначає, що за порушення трудового законодавства (незаконне звільнення працівників, несвоєчасну виплату заробітної плати, невиконання зобов’язань за колективними договорами, перешкоджання законній діяльності професійних спілок тощо) посадові особи роботодавця несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
 
Відповідно до ст. 41-2 КпАП порушення чи невиконання зобов'язань щодо колективного договору, угоди посадовими особами тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 НМДГ.  
 
Отже при порушенні трудового договору роботодавець несе відповідальність у вигляді штрафу. 
 
 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua