Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Питання порядку надання щорічних відпусток Друк
Статті - Думка юриста
Середа, 30 вересня 2009, 13:14

Порядок і умови надання працівникам щорічної додаткової відпустки регулюються Кодексом законів про працю України (надалі – ”Кодекс”) та Законом України ”Про відпустки” (надалі – ”Закон”).

Так, ст. 74 Кодексу передбачено, що громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати.

У відповідності до ст. 79 Кодексу черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Згідно з п. 20 Постанови Державного комітету СРСР з труду і соціальних питань від 20 липня 1984 року № 213 Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників і службовців підприємств, установ, організацій ”Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом предприятия, учреждения, организации с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы предприятия, учреждения, организации и благоприятных условий для отдыха рабочих и служащих. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 5 января текущего года и доводится до сведения всех рабочих и служащих”.

Ст. 105 Кодексу передбачено, що працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд з своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника.

lawyer-button.gif

Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі.

Таким чином, з огляду на вищенаведене, можна зробити наступні висновки:

1) роботодавець зобов’язаний в строк до 5 січня кожного поточного року складати графік надання відпусток з урахуванням  інтересів працівників та підприємства і знайомити з даним графіком всіх працівників;
2) роботодавець зобов'язаний письмово повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну;
3) покладення трудових обов’язків тимчасово відсутнього працівника на іншого працівника без звільнення від його основної роботи здійснюється роботодавцем, оформлюється відповідним наказом та передбачає доплату за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника.

 

Ніна Булгакова
Відділ кадрового аудиту
Порталу Трудове право


УВАГА! В зв'язку із змінами в законодавстві матеріал може втратити актуальність в якійсь з частин, тому краще звернутись за правовою консультацією

 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua