Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Як? Де? Коли? Про роз'їзний характер праці Друк
Статті - Думка юриста
П'ятниця, 29 січня 2010, 12:04

О разъезном характере работы - командировкиУ випадку, якщо робота деяких категорій працівників на підприємстві пов’язана із постійними переміщеннями, на підприємстві допустимо встановити для таких осіб працю на умовах роз’їздного характеру.

В такому разі, праця осіб, яка пов’язана із роз’їздами не буде вважатись службовими відрядженнями, що дозволяє уникнути деяких складностей щодо документального оформлення поїздок.

За умови запровадження роботи на умовах роз’їздного характеру праці, витрати підприємства щодо забезпечення виконання посадових обов’язків працівників належить оформлювати як надбавку до посадового окладу таких працівників (абз. 1 ч. 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер» від 31 березня 1999 р. № 490 (надалі за текстом «Постанова»)).

При цьому, граничні розміри надбавок працівникам за день не можуть перевищувати граничні норми добових витрат, які установлені Постановою Кабінету Міністрів України «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» від 23 квітня 1999 р. № 663 (абз. 2 ч. 1 Постанови).

Далі, на умовах роз’їздного характеру праці, витрати на проїзд до місця перебування і назад, а також на наймання житлового приміщення, зазначеним працівникам відшкодовуються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України для відряджень у межах України і за кордон. Тобто, окрім надбавок за роз’їздний характер праці (в межах добових витрат передбачених щодо відрядження), працівникам, окремо, необхідно виплачувати означені витрати на проїзд та проживання, за умови їх документального підтвердження.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що працівникам, які працюють на умовах роз’їздного характеру праці до виплати належить:

1) надбавка до посадового окладу (в період перебування у від’їзді) за один день, яка не може перевищувати граничну норму добових витрат, встановлених для відряджень;
2) витрати на проїзд до місця виконання посадових обов’язків та назад;
3) витрати щодо проживання у місці виконання посадових обов’язків (витрати щодо оренди квартири, готельного номеру тощо).


Для забезпечення запровадження роботи на умовах роз’їздного характеру праці, на підприємстві необхідно укласти колективний договір, в якому передбачити розміри надбавок за роботу на таких умовах. Для цього необхідно вчинити наступні дії:

1. Провести загальні збори трудового колективу, на якому прийняти рішення щодо надання одному з працівників підприємства повноважень щодо представництва трудового колективу підприємства (обрати представника трудового колективу).

lawyer-button.gif

2. Надати на розгляд трудового колективу підприємства пропозиції щодо запровадження доплат на умовах роз’їдного характеру праці та інших умов колективного договору.

3. Провести загальні збори трудового колективу, на якому прийняти рішення щодо укладення колективного договору та укласти колективний договір.

Означені рішення та дії допустимо оформити єдиним протоколом загальних зборів трудового колективу підприємства.

Після виконання означених дій, працівник самостійно може написати заяву щодо переведення його на нові умови праці, на підставі якої, керівництво підприємства видає наказ щодо запровадження таких умов праці для працівника. Такий наказ набере чинності з дня який буде передбачено у наказі.

У випадку, якщо працівник стосовно якого планувалось запровадження нових умов праці не бажає подати заяву щодо переведення його на роботу за умов роз’їздного характеру праці, керівництво підприємства може видати наказ щодо запровадження нових умов праці стосовного такого працівника, але такий наказ набере чинності по спливу 2 (двох) місяців з дня ознайомлення працівника з таким наказом (ст. 32 Кодексу законів про працю України).

У випадку запровадження роботи на умовах роз’їздного характеру праці, для направлення працівника у відповідну місцевість, керівництву підприємства потрібно буде видавати накази щодо такого направлення. Але, працівники, які працюють на таких умовах не зобов’язані будуть оформлювати документи які підтверджують їх перебування у відповідних установах, окрім як документів, що підтверджують проїзд та проживання.

Повідомлення працівників щодо зміни маршруту та місць виконання посадових обов’язків може здійснюватись телеграфним способом із наступним відображенням відповідних змін у наказі.

Відповідно, нарахування надбавок та компенсаційних виплат (щодо проїзду та проживання) та їх виплата буде здійснюватись на підставі наказів керівництва підприємства про відповідні направлення та документів що підтверджують проїзд та проживання у відповідній місцевості.

 

Питання оподаткування надбавок до посадових окладів за означених умов праці

Відповідно до вимог п. 5.6.1 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 року № 334/94-ВР, витрати підприємства здійснені у якості надбавок, в означених межах, включаються до складу валових витрат підприємства.

Якщо ж виплата надбавок здійснюється понад встановлені норми чинного законодавства, то таке перевищення, до складу валових витрат підприємства не включається.

 

Оподаткування надбавок з огляду оподаткування фізичних осіб-працівників

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб передбачено Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 № 889-IV (надалі за текстом «Закон № 889»).

Частиною третьою пункту 1.1 статті 1 Закону № 889 встановлено, що для цілей вищевказаного Закону під терміном "заробітна плата" розуміються також інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Одночасно пунктом 3.5 статті 3 Закону № 889 визначено, що при нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати об'єкт оподаткування визначається як нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму збору до Пенсійного фонду України та внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, які відповідно до закону справляються за рахунок доходу найманої особи.

Враховуючи вищенаведене, з метою оподаткування податком з доходів фізичних осіб надбавки до посадових окладів працівників, робота яких має роз'їзний  характер, у розмірах, передбачених колективними договорами, включаються в склад заробітної плати і оподатковуються в її складі відповідно до підпункту 4.2.1 пункту 4.2 статті 4 Закону № 889 за ставкою, встановленою пунктом 7.1 ст. 7 вказаного Закону № 889, тобто 15 %.

 
Віталій Крупельницький
юрист

УВАГА! В зв'язку із змінами в законодавстві матеріал може втратити актуальність в якійсь з частин, тому краще звернутись за правовою консультацією.

 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua