Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Додержання законодавства про зайнятість населення Друк
Статті - Думка юриста
Вівторок, 20 квітня 2010, 10:24

Инспекция (проверка) по соблюдению законодательства о занятостиУ зв'язку із практичним втіленням планів виконавчої влади щодо підвищення соціальної захищеності населення питання перевірки контролюючими органами щодня стає більш актуальним.

«Предупрежден, значит, вооружен»©

Розглянемо порядок перевірки інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення (надалі – «Інспекція») .

Інспекція здійснює перевірки з метою виконання функцій, що визначені Постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 24 червня 1991 р. N 47 та керуючись завданнями, що ставляться перед цією установою.

Перевірка Інспекцією провадиться відповідно до покладених на неї завдань. Інспекція проводить перевірку додержання законодавства про зайнятість населення підприємствами передусім щодо:

  • працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту;
  • організації оплачуваних громадських робіт;
  • забезпечення особливих гарантій працівників, вивільнюваних у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ і організацій, скороченням чисельності або штату працівників.

Інспекція вправі отримувати будь-яку документацію, що стосується працевлаштування та зайнятості населення. Як правило, Інспекція може вимагати отримання зокрема таких документів:

Відповідно до Листа Державного комітету архіву № 01-1915 від 27.12.2004 р., Законодавством не передбачено відповідальність за недотримання строків зберігання документів. Хоча знищення документів повинно підтверджуватись відповідними актам. У разі відсутності необхідних документів, фактів що підтверджують їх знищення, а також попереднього ведення, це може слугувати підставою для встановлення факту відсутності ведення такої документації на підприємстві взагалі.

lawyer-button.gif

В залежності від характеру даних що зацікавлять інспектора в межах його компетенції, Інспекція (інспектор безпосередньо) вправі вимагати інші документи з питань зайнятості.

Вразі, якщо підчас перевірки, інспектором буде виявлено інші порушення законодавства про працю, що не входять до предмету безпосередньої перевірки, він вправі (але не зобов’язаний) повідомити компетентний орган про ознаки виявленого порушення, виходячи з принципів професійного співробітництва між структурними підрозділами Кабінету міністрів, Міністерства праці та соціальної політики України, органів Державної служби зайнятості.

На підставі проведеної перевірки Інспекція вправі застосовувати такі заходи впливу, у зв’язку із виявленими правопорушеннями:

bullet_ball_glass_red.png1. Давати власнику (керівнику) підприємства, установи та організації або уповноваженому ним органу та іншим роботодавцям у разі виявлення порушень законодавства про зайнятість населення приписи про їх усунення.
Такі приписи підлягають обов'язковому виконанню з повідомленням у місячний строк інспекції про вжиті заходи;
До того ж ст. 188-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає, що вразі невиконання посадовою особою, яка користується правом прийняття на роботу і звільнення, розпорядження органу про працевлаштування осіб, забезпечення роботою яких відповідно до законодавства покладено на ці органи, -
тягне за собою накладення штрафу від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів
- тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

bullet_ball_glass_red.png2. Ставити перед керівниками підприємств, установ, організацій або вищестоящих господарських органів питання про накладення стягнення на службових осіб, винних у порушенні законодавства про зайнятість населення із обов’язковим повідомленням Інспекції про вжиті заходи;

bullet_ball_glass_red.png3. Застосовувати економічні санкції до підприємств за порушення законодавства про зайнятість населення, передбачені статтями 5 і 20 Закону України "Про зайнятість населення" і за недодержання вимог статей 8 і 18 зазначеного Закону.

Зокрема, вразі відмови у прийомі на роботу громадян із числа таких категорій як:

а) жінок, які мають дітей віком до шести років;
б) одиноких матерів, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів;
в) молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних або вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце, дітям (сиротам), які залишилися без піклування батьків, а також особам, яким виповнилося п'ятнадцять років і які за згодою одного із батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;
г) особам передпенсійного віку (чоловікам по досягненні 58 років, жінкам - 53 років);
д) особам, звільненим після відбуття покарання або примусового лікування;

у межах встановленої броні з підприємств Інспекція стягує штраф за кожну таку відмову в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат.

У разі використання праці іноземців або осіб без громадянства без дозволу державної служби зайнятості України з підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, Інспекція стягує штраф за кожну таку особу у п'ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Стаття 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначає, що адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення.

Ніна Булгакова, відділ кадрового аудиту
порталу «Все про трудове право
»


УВАГА! В зв'язку із змінами в законодавстві матеріал може втратити актуальність в якійсь з частин, тому краще звернутись за правовою консультацією.
 

 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua