Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Переведення працівника на роботу в інше підприємство Друк
Статті - Думка юриста
Вівторок, 25 травня 2010, 12:29
Перевод работника на работу на другое предприятие
Переведення працівника на роботу в інше підприємство може здійснюватись:
 

lawyer-button.gif

Основні нормативно-правові акти, що регулюють питанняпереведення працівників:
 
1)    ч. 5 ст. 24, ч. 3 ст. 26, ст. 32, п. 5, п. 6 ч. 1 ст. 36, ст. 81, ч.3 ст. 83, ст. 91, ст. 114 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII;
 
Переведення працівника в інше підприємство за ініціативою роботодавця може здійснюватись за умови:
1.    попередження працівника про таке переведення за два місяці до фактичної дати переведення;
2.    отримання згоди працівника на таке переведення.
 
Етапність здійснення переведення:
1) Для належного оформлення переведення працівника на інше підприємство роботодавці підприємств, між якими передбачається здійснення переведення, повинні погодити таке переведення шляхом направлення одне одному листів. Зауважимо, що обов’язковість виконання таких дій не передбачено чинним законодавством, але відповідне листування, на нашу думку, додатково забезпечить інтерес роботодавців.
У листі від роботодавця щодо якого планується переведення працівника повинно міститись подання до фактичного роботодавця працівника про переведення. В свою чергу у листі від фактичного роботодавця працівника до роботодавця, який направив подання повинна міститись згода на здійснення переведення.
 
2) З метою попередження працівника про переведення на роботу в інше підприємство, роботодавець видає наказ про зміну істотних умов праці у зв’язку із зміною в організації виробництва і праці. Працівник, відносно якого планується переведення, повинен бути ознайомлений з даним наказом за два місяці, до фактичної дати переведення.
Далі, в день ознайомлення з вище означеним наказом, або в період часу між датою ознайомлення працівника з наказом та датою фактичного переведення, роботодавець повинен отримати згоду працівника на переведення.
 
 
 
Етапність здійснення переведення:
1) Для належного оформлення переведення працівника на роботу в інше підприємство, працівник повинен подати відповідну заяву, в якій повинно міститись клопотання про переведення та відповідне письмове подання підприємства щодо якого працівник бажає здійснити переведення.
На підставі поданої заяви та подання, фактичний роботодавець працівника повинен видати наказ про припинення трудового договору з працівником у зв’язку з переведенням на інше підприємство. Даний наказ може бути виданий в строк за два тижні до фактичної дати переведення, або в строк про який зазначено працівником в заяві та відповідає терміну, який вказаний у поданні.
 
Загальні питання переведення працівника на роботу в інше підприємство.
  • 1) В день переведення працівника на роботу в інше підприємство, попередній роботодавець повинен внести запис до трудової книжки працівника про припинення трудового договору з працівником у зв’язку з переведенням.
  • 2) Переведення на інше підприємство оформляється шляхом подання працівником заяви про прийняття на роботу у зв’язку із переведенням та виданням відповідного наказу роботодавця про прийняття на роботу працівника. В такому разі в трудовій книжці працівника зазначаються відомості про прийняття на роботу в порядку переведення.
  • Слід зауважити, що датою прийняття на роботу в іншому підприємстві є наступна дата від дати припинення трудового договору з працівником за попереднім місцем роботи.
  • 3) При припиненні трудового договору працівника у зв’язку переведенням на інше підприємство працівникові виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки.
  • У випадку, якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, повністю або частково не використав щорічні основну і додаткову відпустки і не одержав за них грошову компенсацію, то в стаж роботи, що дає право на щорічну основну і додаткову відпустку, зараховується час, за який він не використовував такі відпустки за попереднім місцем роботи. При цьому, щорічна відпустка повної тривалості до настання шестимісячного строку безперервної роботи в перший рік роботи на даному підприємстві має бути надана за бажанням працівника, якщо за попереднім місцем роботи основна відпустка не була ним використана повністю або частково, а при припиненні трудового договору він не одержав грошову компенсацію.
  • У випадку переведення працівника на роботу на інше підприємство грошова компенсація за невикористані відпустки за його бажанням (про що він вказує у своїй заяві) може бути перерахована на поточний рахунок підприємства, на яке він переводиться.
  • 4) Вразі, якщо внаслідок переведення працівника на інше підприємство, його середня заробітна плата буде нижчою від заробітної плати за попереднім місцем роботи, в такому разі за працівником зберігається його попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення.
  • Збереження середнього заробітку означає, що протягом двох тижнів з дня переведення працівникові провадиться доплата до заробітної плати на новій роботі з таким розрахунком, щоб вона разом із заробітком на новій роботі дорівнювала середньому заробітку на попередній роботі.
  • 5) При переведенні на інше підприємство, роботодавець не має право встановлювати випробувальний строк для працівника.
  • 6) Працівнику, запрошеному на роботу в порядку переведення за погодженням між керівниками підприємств, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.
 

 Ніна Булгакова, відділ кадрового аудиту
порталу «Все про трудове право
»


УВАГА! В зв'язку із змінами в законодавстві матеріал може втратити актуальність в якійсь з частин, тому краще звернутись за правовою консультацією.

 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua