Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Порядок звільнення після завершення "декретної" відпустки Друк
Статті - Думка юриста
Середа, 18 серпня 2010, 10:16

Увольнение декретчицы

Порядок звільнення працівника (вразі не виходу на роботу після закінчення строку відпустки, яка була надана працівникові для догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку)

Загалом зауважимо, що для надання відпустки працівнику по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, працівник повинен подати відповідна заяву. До заяви додається свідоцтво про народження дитини.

На основі поданої заяви роботодавець видає наказ, в яком зазначається дата з якої працівник повинен вийти на роботу. В разі, якщо така дата не визначена у наказі, тоді така дата визначається шляхом вирахування трьох років саме від дати народження дитини, а не від дати подання заяви працівником чи видачі наказу про надання відпустки працівникові по догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку.

У тому випадку, якщо працівник не вийшов на роботу по спливу строку наданої відпустки, даний факт фіксується утвореною Комісією. Дана Комісія утворюється відповідним наказом генерального директора, за поданням начальника відділу в якому працює працівник що не вийшов на роботу.

lawyer-button.gif

Далі, Комісія фіксує факт відсутності на робочому місці відповідного працівника шляхом складання акту. Даний акт подається генеральному директору.

Після подання генеральному директору акту про відсутність працівника на робочому місці, генеральний директор повинен надіслати рекомендованим листом з описом вкладеного пропозицію працівникові щодо надання пояснень за фактом його відсутності на робочому місці. В даному листі слід окреслити чітку дату до якої працівник повинен надіслати свої пояснення.

В той же час, генеральний директор направляє до голови створеної комісії подання щодо надання згоди на звільнення працівника. Комісія повинна розглянути відповідне подання протягом 15 календарних днів. Крім того, Комісія від свого імені повинна запросити працівника для надання пояснень по питанню його відсутності на робочому місці в порядку ст.43 КЗпП.

Після розгляду подання Комісією та за умови, якщо Комісія надасть згоду щодо звільнення працівника, генеральний директор вправі видати наказ про звільнення працівника з посади за прогул в порядку п. 4 ст. 40 КЗпП не пізніше як через місяць з дня одержання відповідної згоди.

Зауважимо, що під терміном «прогул» розуміється відсутність на роботі без поважних причин понад три години протягом робочого дня.

Ніна Булгакова, відділ кадрового аудиту
порталу «Все про трудове право
»


УВАГА! В зв'язку із змінами в законодавстві матеріал може втратити актуальність в якійсь з частин, тому краще звернутись за правовою консультацією.

 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua