Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Внесені зміни та доповнення до Класифікатора професій 2010 року Друк
Статті - Думка юриста
Середа, 03 листопада 2010, 13:33

Зміни до класифікатора професій 2010Відповіднодо Положення "Про ведення Державного класифікатора ДК  003:2005 "Класифікатора професій" (ДСТУ 3739-98) ДУ НДІ соціально-трудових відносин в період з 4 серпня 2008 року (дата затвердження Зміни №3 до Класифікатора) по 10 грудня 2009 року (дата подання матеріалів на погодження до Мінпраці України) проведено роботи із підготовки проекту чергової Зміни №4 до Національного класифікатора України ДК 003:2005 "Класифікатор професій" (далі – КП). Після проведення експертизи проекту фахівцями Мінпраці України та його погодження керівництвом Міністерства, проект Зміни №4 наприкінці минулого року було подано до Держспоживстандарту України на затвердження. 

У свою чергу, Держспоживстандарт України розглянув та погодив проект Зміни №4 до КП (лист Держспоживстандарту до Мінпраці України від 05.03.2010 за №1957-1-4/19). Поряд з цим, виходячи з того, що обсяг вище означеної зміни перевищує 20,0% від обсягу тексту документа (КП), то згідно з вимогами розділу 6 та пункту 7.4. ДСТУ 1.2:2003 "Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів", Держспоживстандарт рекомендував переглянути та перевидати, з урахуванням Зміни №4 КП. Наказом Держспоживстандарту від 28 липня №327 затверджено ДК 003:2010 з наданням йому чинності з 1 листопада 2010 року.

Таким чином, чергова Зміна №4 відображена у ДК 003:2010 "Класифікатор професій", реалізація якого відбувається через видавництві «Соцінформ» Міністерства праці та соціальної політики України з 1 жовтня 2010 р. 

1. Загальна інформація

На підставі пропозицій 47 Користувачів (центральних органів виконавчої влади, галузевих об'єднань роботодавців, професійних асоціацій, інших органів державного управління) та з урахуванням частини затверджених положень (структура, кодування, підходи щодо інтеграції, окремі описи розділів та класів тощо) проекту нової версії Міжнародної стандартної класифікацій занять (ISCO-08) Зміною №4 до КП внесено 9745 позицій змін та доповнень, з яких 9412 позицій (96,6%) припадають на більш повне приведення КП до міжнародної стандартної професійної кваліфікації. Левова частка цих змін припадає на усунення 5-ти значного кодування груп, підгруп та назв професій у 5,7 та 8 розділах КП. Мова йде про угрупування, де після крапки п’ятим знаком (1,2 та 3) "розводилися" професійні назви робіт різної складності та кваліфікації (низької, середньої чи високої). Після цих змін Користувач повинен застосовувати назву узагальненої групи робітничих професій (професійних назв робіт) із 4-ма знаками, а складність робіт та рівні кваліфікацій визначати у внутрішніх (посадові інструкції) та галузевих чи міжгалузевих (кваліфікаційні характеристики) професійних стандартах.

Слід зазначити, що саме такий підхід застосовує більшість країн світу, яка приділяє належну увагу розвитку професійно-кваліфікаційної сфери.

Якщо "виключити" означені вище позиції то в Зміні №4 "залишиться" 332 позиції, а саме:

  • скасування 13 професійних назв робіт, з яких 2 (3115 "Механік маяка" та 3113 "Електромеханік маяка") – як застарі, а 11 – для подальшої зміни коду КП;

  • зміна професійних назв робіт у зв’язку з уточненням та деталізацією професійних назв робіт – 41 позиція;

  • внесення 247 нових, деталізованих та інтегрованих професій;

  • зміна 14 назв класифікаційних угрупувань;

  • внесення 17 нових класифікаційних угрупувань.

lawyer-button.gif

2. Функціональний та освітньо-галузевий аналіз частини Зміни №4

За укрупненими видами економічної діяльності 301 позиція змін до КП, зініційованих Користувачами стосовно скасування, зміни назви чи коду, внесення нових професійних назв робіт таким чином:

 

Вид економічної діяльності за Національним класифікатором України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності"
Скасовано чи включено для зміни коду КП
Змінено назву
Внесено
Усього
1
2
3
4
5
Сільське господарство, лісове та рибне господарство
-
-
13
13
Обробна промисловість
-
6
14
20
Виробництво електроенергії, газу та води
-
-
15
15
Будівництво
-
-
9
9
Оптова та інші види торгівлі
-
-
3
3
Готелі та ресторани
-
-
3
3
Транспорт
5
-
16
21
Фінансова діяльність
-
10
1
11
Операції з нерухомістю, здавання під наймом та послуги юридичним особам
2
13
94
109
Державне управління
1
1
13
15
Освіта
-
1
1
1
Охорона здоров'я та соціальна допомога
2
-
10
12
Колективні та особистісні послуги
3
6
30
39
Екстериторіальна діяльність
-
-
1
1
Наскрізні професії для усіх видів економічної діяльності
-
5
24
29
Разом
13
41
247
301

 

Таким чином, найбільше змін до КП за поданням Користувачів внесено за такими видами економічної діяльності як "Операції з нерухомістю, здавання під найом та послуги юридичним особам" (в основному за рахунок внесення нових професій наукової, дизайнерської діяльності, послуг із захисту та збереження інформації тощо) та "Колективні та особистісні послуги" (переважають нові професії сфери відпочинку, фітнесу, перукарської діяльності тощо).

За освітньо-кваліфікаційними рівнями та кваліфікаційними вимогами зміни різняться таким чином:

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень, кваліфікаційні вимоги
Скасовано чи включено для зміни коду
Змінено назву
Внесено
Усього
Магістр
-
3
56
59
Спеціаліст
3
4
34
41
Бакалавр
3
4
46
53
Молодший спеціаліст
3
22
17
42
Кваліфікований робітник
3
2
51
56
Без вимог до професійної підготовки
-
2
2
4
Інше*
1
4
41
46
Разом
13
41
247
301

 * До цієї групи увійшли професійні назви робіт розділу 1 КП "Законодавці, вищі службовці, керівники, менеджери (управителі)", до яких висуваються різні, у т.ч. змішані та з наявним стажем роботи кваліфікаційні вимоги.

 Таким чином, найбільше змін стосується професій із освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", "кваліфікований робітник" та "бакалавр".

За розділами КП частина змін, що аналізується, розподіляється на: 

 

Назва розділу КП
Скасовано чи включено для зміни коду КП
Змінено назву
Внесено
Усього
Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
1
4
41
46
Професіонали
-
5
96
101
Фахівці
8
7
52
67
Технічні службовці
1
21
5
27
Працівники сфери торгівлі та послуг
3
2
9
14
Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальсьва
-
-
1
1
Кваліфіковані робітники з інструментом
-
-
20
20
Робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
-
-
21
21
Найпростіші професії
-
2
2
4
Разом
13
41
247
301

 

Таким чином, найбільше змін внесено до розділів КП «Професіонали» та «Фахівці».

 3. Деталізована інформація щодо змін та доповнень професійних назв до КП, зініційованих Користувачами.

Скасовано та вносяться Зміною 4 із новими кодами КП 11 професійних назв робіт, а саме:

 

Найменування професійних назв робіт
Зміна коду КП
Учений секретар
з 1229.7 на 1237.2
Технолог електронних мультимедійних видань
з 3119 на 2149.2
Шапітмейстер
з 3142 на 3474
Асистент дресирувальника морських тварин
з 3227 на 3212
Лаборант (ветеринарна медицина)
з 3227 на 3212
Технік ветеринарної медицини
з 3227 на 3212
Консультант (в апараті органів державної влади, виконкому)
з 3431 на 2419.3
Декоратор вітрин
з 4190 на 5312
Кухар судновий
з 5123 на 5122
Майстер ресторанного обслуговування (водний транспорт)
з 5123 на 5129
Чистильник приміщень (клінер)
з 5139 на 5129

 

Серед 41 зміненої назви роботи ( при збереженні за ними кодів КП) можна виділити такі:

 

Є/Має бути
Код КП
Найменування професійних назв робіт
Є
1237.1
Головний художник-конструктор (дизайнер)
Має бути
1237.1
Головний дизайнер (художник-конструктор)
Є
2441.2
Член спостережної ради
Має бути
2441.2
Член спостережної (наглядової) ради
Є
2145.2
Будівельник кораблів
Має бути
2145.2
Будівельник суден
Є
3417
Аукціоніст
Має бути
3417
Аукціоніст (ліцитатор)
Є
4111
Стенографістка
Має бути
4111
Стенографіст
Є
4115
Секретар-стенографістка
Має бути
4115
Секретар-стенографіст
Є
4121
Конторський службовець (аудит)
Має бути
4121
Конторський (офісний) службовець (аудит)
Є
4142
Листоноша
Має бути
4142
Поштар
Є
5161
Парашутист-пожежник
Має бути
5161
Парашутист-пожежний
Є
9132
Кастелянтка
Має бути
9132
Каштелян

 

17 нових найменувань професійних угруповань мають такий вигляд:

 

Код КП
Найменування професійних угруповань
1482
Менеджери (управителі) в охороні здоров'я
1483
Менеджери (управителі) у соціальній сфері
1493
Менеджери (управителі) систем якості
1494
Менеджери (управителі) екологічних систем
1495
Менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки
1496
Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності
2424
Професіонали кримінально-виконавчої служби
249
Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання
2490
Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання
3227
Допоміжний персонал у галузі ветеринарії
3452
Фахівці кримінально-виконавчої служби
359
Інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості
3590
Інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості
5163
Працівники кримінально-виконавчої служби
7219
Укрупнені професійні назви робіт формувальників, зварників, прокатників, бляхарів та монтажників металоконструкцій
7229
Укрупнені професійні назви робіт ковалів ручного кування та інструментальників
9419
Інші найпростіші професії, що є загальними для всіх галузей eкономіки

 

Із 247 нових, деталізованих та інтегрованих професій, введених до КП  варті першочергової уваги такі, як: 

Код КП
Професійна назва роботи
1
2
1120.1
Голова служби
1120.1
Урядовий уповноважений
1210.1
Голова виконавчого органу акціонерного товариства
1210.1
Голова ліквідаційної комісії
1210.1
Тимчасовий адміністратор
1221.2
Начальник партії лісовпорядної
1225
Начальник (керуючий) їдальні
1226.1
Головний капітан-координатор
1229.1
Головний інспектор
1229.1
Директор Фонду
1229.3
Головний інженер-інспектор
1229.3
Начальник інспекції
1229.7
Генеральний менеджер (управитель)
1229.7
Начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг тощо)
1235
Начальник відділу
1237.1
Головний учений секретар
1237.2
Учений секретар
1239
Голова комітету
456
Менеджер (управитель) систем харчової безпеки
1474
Менеджер (управитель) із комунікаційних технологій
1475
Менеджер (управитель) з маркетингу
1482
Менеджер (управитель) з громадської охорони здоровя
1483 Менеджер (управитель)
Менеджер (управитель) у соціальній сфері
1493
Менеджер (управитель) систем якості
1493
Менеджер (управитель) систем якості в державному управлінні
1494
Менеджер (управитель) екологічних систем
1495
Менеджер (управитель) систем з інформаційної безпеки
1496
Менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності
2131.2
Аналітік операційного та прикладного програмного забезпечення
2131.2
Аналітік програмного забезпечення та мультимедіа
2132.1
Науковий співробітник-консультант (програмування)
2139.1
Науковий співробітник-консультант (галузь обчислень)
2141.1
Науковий співробітник-консультант (архітектура, планування міст)
2141.2
Архітектор з реставрації пам’яток архітектури та містобудування
2142.2
Інженер-будівельник з реставрації пам’яток архітектури та містобудування
2142.2
Технолог (будівельні матеріали)
2144.2
Експерт-поліграфолог
2144.2
Інженер-електронік систем виробництва нетрадиційних і відновлювальних видів енергії
2149.2
Експерт із енергозбереження та енергоефективності
2149.2
Ергономіст
2149.2
Консультант із енергозбереження в будівлях
2149.2
Консультант із енергозбереження та енергоефективності
2149.2
Професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом
2149.2
Професіонал із організації інформаційної безпеки
2149.2
Технолог електронних мільтимедійних видань
2213.2
Інженер з проектування систем індустріального рибництва
2213.2
Професіонал з рибальства
2225.2
Лікар-мікробіолог-вірусолог
2229.2
Лікар з лікувальної фізкультури
2229.2
Лікар зі спортивної медицини
2229.2
Лікар-лаборант з клінічної біохімії
2351.2
Консультант з питань здорового способу життя
2411.2
Аудитор систем харчової безпеки
2411.2
Аудитор систем якості
2412.1
Професіолог
2412.2
Експерт із соціальної відповідальності бізнесу
2412.2
Професіонал з розвитку персоналу
2412.2
Фахівець з профорієнтації
2419.2
Експерт із енергоефективності нетрадиційних і відновлювальних видів енергії
2419.2
Консультант
2419.2
Логіст
2419.3
Консультант (в апараті оргнів державної влади, виконкому)
2421.2
Юрист-міжнародник
2441.2
Член виконавчого органу акціонерного товариства
2441.2
Член ревізійної комісії
2446.2
Соціальний аудитор
2452.1
Дизайнер-дослідник
2452.2
Дизайнер графічних робіт
2452.2
Дизайнер інтерєру
2452.2
Дизайнер меблів
2452.2
Дизайнер мільтимедійних обєктів
2452.2
Дизайнер одягу
2452.2
Дизайнер пакування
2452.2
Дизайнер промислових виробів та обєктів
2452.2
Дизайнер тканини
2490
Радник
3111
Фахівець з управління енергозбереженням в будівлях
3111
Фахівець із нетрадиційних видів енергії
3112
Технік з архітектурного проектування
3113
Технік з експлуатації біоенергетичних установок
3113
Технік з експлуатації вітроенергетичних установок
3113
Технік з екслуатації гідроенергетичних установок
3113
Технік з експлуатації сонячних енергетичних установок
3117
Технік-технолог (виробництво кольорових металів та сплавів)
3117
Технік-технолог (виробництво сталі та феросплавів)
3117
Технік-технолог (виробництво чавуну)
3117
Технік-технолог (лиття металів)
3117
Технік-технолог (обробка металів тиском)
3119
Технік-технолог (текстильна та легка промисловість)
3119
Технік-технолог з виробництва меблів
3132
Фахівець із телекомунікаційної інженерії
3139
Технік з діагностичного устаткування
3142
Капітан-координатор
3212
Технік ветеринарної медицини
3212
Технік мисливського господарства
3212
Технік-технолог з переробки риби та морепродуктів
3212
Технолог з рибальства
3227
Молодший лікар ветеринарної медицини
3340
Асистент вчителя
3439
Організатор громадських заходів
3439
Фахівець з організації побутового обслуговування
3439
Фахівець з радіаційного та хімічного захисту
3439
Фахівець із організації інформаційної безпеки
3449
Інженер-інспектор
3471
Художник-декоратор театрально-видовищного підприємства
3475
Інструктор з аеробіки
3475
Фітнес-тренер
3590
Технік-технолог з виробництва жирів і жирозамінників
3590
Технік-технолог з виробництва полісахаридів
3590
Технік-технолог з виробництва цукристих речовин
4190
Інтервюер
4190
Обліковець
4222
Ресепшіоніст

 

 

С.В. Мельник, к.е.н., заслужений економіст України, директор ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мінпраці України В розділі зразків документів порталу «Все про трудове право» опубліковано приклад наказу про внесення змін до штатного розкладу. Наказ рогроблено у відповідності до вимог чинного трудового законодавства України досвідченими юристами Honcharuk & Partners.

З питань проведення кадрового обліку, несення змін та доповнень до штатного розкладу та посадових інструкцій з урахуванням специфіки Вашого підприємства Ви можете звернутися до відділу кадрового аудиту нашої компанії.


УВАГА! В зв'язку із змінами в законодавстві матеріал може втратити актуальність в якійсь з частин, тому краще звернутись за правовою консультацією.

 

 

 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua