Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Оформлення та виплата допомоги в зв'язку з вагітністю та пологами та по догляду за дитиною Друк
Статті - Думка юриста
Четвер, 28 липня 2011, 18:32

Відповідно до абз.3 ч.3 ст.38 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III (зі змінами та доповненнями) за період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, що збігається з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога по вагітності та пологах виплачується незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Отже, листок непрацездатності по вагітності та пологах, виданий працівниці, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (в тому числі і яка не має жодного відпрацьованого дня), підлягає оплаті (абз. 3 ч. 3 ст. 38 Закону № 2240-III). В даному випадку середня заробітна плата для розрахунку розміру допомоги по вагітності та пологах визначається виходячи з місячної тарифної ставки (посадового окладу), встановленої на момент настання страхового випадку (п.10 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266). При цьому, згідно з ч.3 п.14 вказаного Порядку та роз'ясненням, наданим Мінпраці та соціальної політики України в листі «Про розрахунок декретних у період відпустки для догляду за дитиною» від 13.06.2010 р. № 139/18/99-10, середньоденна заробітна плата за один календарний день визначається шляхом ділення тарифної ставки або її частини на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Періоди перебування працівниці у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку оплачуються за кошти Фонду соц.страх. (за місцем обліку) у вигляді допомоги по державному соціальному страхуванню, які компенсують втрату заробітної плати (доходу) за вказані періоди.

Допомога по вагітності та пологах виплачується працівнику роботодавцем за кошти Фонду соц.страх. (за місцем обліку) згідно з Порядком фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженим Постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 N 26, на підставі оформленої роботодавцем заяви-розрахунку (за встановленим зразком). Заява-розрахунок готується у двох примірниках, один з яких разом із наданим працівником листком непрацездатності зберігається у страхувальника, а другий подається до робочого органу Фонду.

Фонд повинен здійснити фінансування роботодавця протягом 10 робочих днів після надходження заяви-розрахунку.
Після надходження суми коштів, зазначених у заяві-розрахунку, на рахунок роботодавця, останній зобов'язаний здійснити виплату відповідного матеріального забезпечення у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати (Матеріальне забезпечення, передбачене цим Законом, виплачується у разі, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами застрахованої особи).
Оплата починається з першого дня настання страхового випадку. Розмір допомоги по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу), обчисленої відповідно до статті 53 цього Закону (при обчисленні середньої заробітної плати (доходу) для забезпечення допомогою по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах враховуються всі види заробітної плати (доходу) в межах граничної суми місячної заробітної плати (доходу) за відпрацьований час, на яку нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, відповідно до статті 21 цього Закону), і не залежить від страхового стажу (ст.38 і ст.39 вказаного Закону). Розмір зазначеної допомоги обчислюється сумарно та надається застрахованій особі в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

                    Оформлення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

1.       Згідно ЗУ «Про відпустки» відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами надається на підставі листка непрацездатності і оформлювати її наказом не потрібно. Сам листок непрацездатності приймається, заповнюється відділом кадрів та передається у бухгалтерію в загальному порядку. Тривалість відпустки - 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей - 70) календарних днів після пологів; жінкам, віднесеним до 1 - 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 - до пологів та 90 - після пологів), підстава листок непрацездатності.
2.       Частиною третьою статті 179 КЗпП України та частиною першою статті 18 Закону України "Про відпустки" передбачено, що за бажанням жінки після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Отже, працівниця після досягнення першою дитиною трирічного віку оформляє (наказ) відпустку для догляду за 2-ою дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Згідно з частиною другою статті 2411 КЗпП України строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року строку. Коли строки визначаються днями, то їх обчислюють з дня, наступного після того дня, з якого починається строк. Тому, останнім днем перебування жінки у відпустці для догляду за дитиною до виповнення їй трьох років є день народження першої дитини, а отже відпустка на другу дитину оформлюється з наступного за днем народженням першої дитини дня.
3.       Проте, для отримання допомоги на другу дитину у період перебування у відпустці для догляду за нею до виповнення їй трьох років, така жінка має приступити до роботи на наступний день після дня досягнення першою дитиною трьох років. Це узгоджується з частиною першою статті 14 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", відповідно до якої допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується щомісяця з дня призначення допомоги по догляду за дитиною по день досягнення дитиною вказаного віку включно. Таким чином, оформлювати відпустку для догляду за другою дитиною до досягнення нею 3-річного віку рекомендуємо з перервою між відпустками в один день.

Відділ кадрового аудиту
порталу "Все про трудове право"

 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua