Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Трудове право про матеріальне забезпечення людей пенсійного віку. Або Як пенсіонери на хліб заробляють? Друк
Статті - Думка юриста
Середа, 16 вересня 2009, 19:19

В Україні понад 13 мільйонів пенсіонерів. З кожним роком кількість людей даної категорії населення зростає. Це пов’язано, насамперед, з тим, що зараз досягають пенсійного віку люди, народжені у післявоєнні часи. Саме у цей період був відмічений значний демографічний вибух. За даними Міністерства праці та соціальної політики, з вищезазначених 13 мільйонів пенсіонерів, 2,8 мільйони продовжують працювати; навіть у випадках, коли праця пов’язана із шкідливими для здоров’я умовами праці. Порівняно із європейськими країнами, в України пенсійний вік настає значно раніше, що тягне за собою низку різноманітних наслідків. Це і завчасна бідність, викликана низькими державними пенсійними виплатами, і велике навантаження на бюджет, через непропорційне збільшення кількості пенсіонерів. Проблематика праці пенсіонерів на сьогоднішній день залишається актуальною. За чинним законодавством, громадянин України може піти на пенсію раніше звичайного віку на пільгових умовах. Балерини, текстильники, військові, міліціонери, працівники СБУ та інші. Таким чином «молоді» пенсіонери допомагають збільшити навантаження на державний бюджет. Треба зазначити, що пільговикам пенсія нараховується значно більша, ніж звичайному пенсіонеру.

В ст. 256 Кодексу законів про працю України (надалі за текстом - КЗпП) визначено, що працівники та члени їх сімей мають право на державне пенсійне забезпечення:

  • за віком,
  • по інвалідності,
  • у зв'язку із втратою годувальника,
  • за вислугу років відповідно до закону.

Звільнення пенсіонера здійснюється відповідно до ст. 38 КЗпП, з відповідною відміткою у наказі про звільнення, та у трудовій книжці. Тобто працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

lawyer-button.gif

За чинним законодавством досягнення пенсійного віку ще не є підставою для звільнення працівника. Даний стереотип сформувався у людей тому, що раніше (до 1995 року) в КЗпП існувала норма, за якою факт досягнення працівником пенсійного віку вже був достатньою підставою для розірвання трудового договору. З часом, до КЗпП були внесені зміни, щодо правового статусу працівника, який досяг пенсійного віку. Таким чином, пенсіонер прирівнюється до працівника, який не досяг пенсійного віку. Підстави для розірвання трудового договору визначені у ст. 36 КЗпП, та серед них відсутня норма, яка регламентує порядок звільнення працівника по досягненню ним пенсійного віку.

Пенсіонер може бути звільнений за ініціативою власника лише за умов, визначених у КЗпП, а саме ст. 40. Серед найбільш «зручних» підстав для звільнення пенсіонера можуть бути виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі, внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи.

Слід зазначити, що підставою для розірвання трудового договору є саме невідповідність займаній посаді. Тобто доказом такої невідповідності можуть бути належним чином оформлені документи: висновки атестаційної комісії, довідки про медичний огляд тощо.

Якщо пенсіонер був звільнений за п. 1 ст. 40 КЗпП (ліквідація підприємства) та має право на достроковий вихід на пенсію і не скористався цим правом, він буде вважатися безробітним. Отже така особа має право стати на облік у центрі зайнятості.

Але ж у деяких випадках досягнення пенсійного віку може стати підставою для виходу на пенсію, наприклад, досягнення граничного віку є підставою для припинення державної служби, що зазначено у ст. 23 Закону України „Про державну службу”. Граничний вік для чоловіків, які перебувають на державній службі становить 60 років, а для жінок – 55. У разі необхідності керівник державного органу за погодженням з Начальником Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів України може продовжити термін перебування на державній службі, але не більш як на п'ять років. У виняткових випадках після закінчення цього терміну державні службовці можуть бути залишені на державній службі лише на посадах радників або консультантів за рішенням керівника відповідного державного органу. Як зазначено у п. 2 ст. 15 Закону України „Про статус суддів”, суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі досягнення суддею 65 років. Таким чином, в Українському законодавстві пенсійний вік доволі „плаваючий”.

Після досягнення пенсійного віку не всі поспішають виходити на пенсію, та сидіти вдома, чекаючи щомісячних невеликих пенсійних виплат, тому ті ж самі слідчі міліції та прокуратури, після закінчення служби нерідко йдуть викладати на юридичних факультетах ВУЗів, таким чином залишаючись і пенсіонерами, і працівниками одночасно.

Але ж не завжди оформити пенсію легко. Наприклад, якщо людина досягла пенсійного віку і не працює, для оформлення пенсії вона має подати відповідну заяву та деякі інші необхідні документи (архівна довідка про стаж роботи, трудова книжка, паспорт) до районного відділення Пенсійного Фонду за місцем проживання.

Нерідкі випадки, коли, наприклад, в довідці про заробітну платню або у трудовій книжці на підприємстві, чи в управлінні архівної роботи та урочистих подій допускають помилку в імені, по батькові, або у прізвищі. В такому випадку управління пенсійного фонду відмовляє у призначенні пенсії, та рекомендує звернутися до суду, про що і свідчить судова практика. В таких випадках людина звертається до адвоката, або юриста, який складає заяву про встановлення факту належності правовстановлюючого документу, яка розглядається судом в порядку окремого провадження, на підставі п. 6 ст. 256 Цивільного процесуального кодексу України. Аналогічна справа була розглянута Володарским районним судом Донецької області 16 липня 2008 року, справа № 2-0-53/2008.

В деяких випадках пенсіонерам просто не виплачують пенсію своєчасно, в результаті чого люди звертаються до суду з позовом, з метою повернення заборгованості по виплаті пенсії. Прикладом такої ситуації є рішення Хустського районного суду Закарпатської області від 14 травня 2008 року, справа № 2-201/ 2008.

Трапляються і приклади, коли проблеми з нарахуванням пенсії або грошової допомоги у зв'язку з виходом на пенсію за вислугою років з’являються і у бувших працівників органів прокуратури. Свідоцтвом такого прецеденту є постанова Верховного Суду України № 07/106, від 18 вересня 2007 року.

Спеціалісти Міністерства праці та соціальної політики України, Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, Науково-дослідницького інституту фінансового права, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів та Міністерства економіки, досліджуючи проблематику трудового права та пенсійного забезпечення в Україні, поділилися на дві категорії. Перша вважає, що пенсійний вік, визнаний українським законодавством, відповідає незадовільним умовам праці в країні, і що його підвищення є неприйнятним і недоцільним. Друга категорія підтримує напрям підвищення пенсійного віку та вдосконалення умов праці, тому що пенсіонери – це „умілі руки та багатий професійний досвід”.


УВАГА! В зв'язку із змінами в законодавстві матеріал може втратити актуальність в якійсь з частин, тому краще звернутись за правовою консультацією.
 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua