Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Апеляційний суд Чернігівської області. Ухвала від 31.10.2008 р. "Про визнання незаконним наказу та стягнення грошових коштів" Друк
Судова практика
П'ятниця, 31 жовтня 2008, 21:16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2008 року  
Апеляційний суд Чернігівської області

в складі: головуючого - судді Литвиненко І.В.,
суддів Смаглюк Р.І., Євстафієва О.К.,
при секретарі Штупун О.М.,
з участю позивачки ОСОБА_1, її представника ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні апеляційного суду Чернігівської області в м. Чернігові апеляційну скаргу відповідача державного підприємства „Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” на  рішення Новозаводського районного суду м. Чернігова від 10 вересня 2008 року по справі за позовом ОСОБА_1 до державного підприємства „Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” про визнання незаконним наказу та стягнення грошових коштів, -

в с т а н о в и в:

          В березні 2008 року позивачка ОСОБА_1звернулася до суду з позовом до державного підприємства „Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” про визнання незаконним накладення на неї дисциплінарного стягнення - оголошення догани - наказом від 29 грудня 2007 року та стягнення 1903 грн. 24 коп. коштів, не виплачених через накладення цього стягнення.

Позовні вимоги обгрунтовані тим, що з січня 2006 року вона працює на посаді в.о. головного бухгалтера у відповідача. В зв”язку з перебуванням на лікарняному працівника по нарахуванню премії в листопаді 2007 року вона нараховувала премію працівникам і допустила помилку, нарахувавши премію в більшому розмірі, ніж потрібно. Вказана помилка була допущена в зв”язку з незрозумілим формулюванням п. 6 колективного договору, яким передбачено нарахування премії, та методики нарахування премії, про що вона ставила до відома директора.

Однак наказом № 28-ОД від 29 грудня 2007 року за грубі лічильні помилки при нарахуванні премії їй була оголошена догана.

З даним наказом вона незгодна з тих підстав, що при притягненні до дисциплінарної відповідальності були порушені вимоги ст. 149 КзПП України, крім того, допущена помилка виправлена, надмірно виплачені кошти повернуті, в бухгалтерську звітність внесені необхідні виправлення.

Через оголошену догану вона без видання наказу була позбавлена премії в сумі 1219 грн. 24 коп., їй недоплачена сума за лікарняним листом за період січень-лютий 2008 року та при розрахунку при звільненні 29 лютого 2008 року, всього - 1903 грн. 24 коп.

Заявою від 4 серпня 2008 року позивачка уточнила суму стягнення: премії за грудень 2007 року в сумі 1345 грн. 64 коп., оплату лікарняних листків за січень-лютий 2008 року в сумі  137 грн. 39 коп. та 240 грн. 60 коп., компенсації за невикористану відпустку - 129 грн.63 коп., а всього - 1853 грн. 27 коп.

 

Рішенням суду першої інстанції від 10 вересня 2008 року позов задоволено. Судом було встановлено з пояснень позивачки про те, що про наказ від 29 грудня 2007 року їй стало відомо випадково в телефонній розмові, письмових пояснень від неї не вимагали, з наказом не ознайомили. Тому суд критично віднісся до актів № 1 та № 2 про відмову позивачки дати письмові пояснення та про відмову ознайомитися з наказом. Крім того, участь в складанні актів ОСОБА_3 29 грудня 2007 року є сумнівною, оскільки в цей день вона перебувала у відрядженні.

Оскільки було порушено порядок притягнення позивачки до дисциплінарної відповідальності, наказ від 29 грудня 2007 року визнано судом незаконним. В зв”язку з цим кошти, не нараховані позивачці, стягнуті відповідно до розрахунку в сумі 1853 грн. 27 коп.

 

В апеляційній скарзі відповідач просить скасувати вказане рішення, ухвалити нове рішення про відмову в позові, мотивуючи наступним. Суд першої інстанції безпідставно прийшов до висновку про порушення відповідачем порядку накладення дисциплінарного стягнення. Критичне відношення до актів № 1 та № 2 від 29 грудня 2007 року, обгрунтовуючи  тільки поясненнями позивачки, свідчить про недоведеність обставин, які мають значення для справи. Суд не дав оцінки поясненням свідка ОСОБА_4, яка  пояснила, що ОСОБА_1відмовилась як дати пояснення, так і ознайомитися з наказом. Сумніви щодо актів спростовані тим, що встановлено, що ОСОБА_3 в першій половині дня була на роботі, у відрядження до Березни вона виїхала в другій половині дня.

Крім того, судом неправильно застосовано норми матеріального права. При накладенні стягнення відповідачем були враховані вимоги ст.ст. 139, 147, 149 КзПП України.

Відповідно до п.6.8 Правил внутрішнього трудового розпорядку протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються. Премія є таким видом заохочення, тому її невиплата в грудні 2007 року відповідає цим Правилам і не вимагає видання окремого наказу.   

 

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, пояснення позивачки, вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи апеляційної скарги, суд вважає, що вона підлягає відхиленню з таких підстав.

Факт нарахування позивачкою ОСОБА_1 за листопад 2007 року та виплати працівникам премії в завищеному розмірі сторонами не оспорюється. Але обґрунтованість притягнення позивачки до дисциплінарної відповідальності за даний факт і дотримання порядку при цьому не відповідають вимогам трудового  законодавства. Висновок суду першої інстанції в цій частині відповідає встановленим обставинам.

Так, наказом від 27 листопада 2007 року № 101-А виплачено заохочувальні премії працівникам інституту, наказ підписано директором Сидоренком М.І / л.с. 30/. Будь-якої відомості про нарахування премії позивачкою ОСОБА_1в матеріалах справи нема.

Відповідно до ст. 147 КзПП України дисциплінарне стягнення накладається на працівника за порушення трудової дисципліни.

З матеріалів справи вбачається, що до цього часу нарахування премії проводила ОСОБА_4, яка не є працівником бухгалтерії, відповідно до штатного розпису вона є менеджером з адміністративної діяльності структурного підрозділу - адміністрації інституту / матеріали колективного договору на 2007-2008 роки/. Про необхідність передачі документів, які підтверджують господарські операції, до бухгалтерії підприємства позивачка інформувала адміністрацію доповідною запискою від 4 жовтня 2007 року / л.с.5/.

 Відповідач не заперечував, що нарахуванням премій постійно займалася ОСОБА_4, яка не є працівником бухгалтерії, і позивачці було доручено нарахувати премію тільки за листопад 2007 року / л.с. 33/. Таким чином, фактично обов”язок нарахування премії не був складовою частиною трудових обов”язків позивачки.

Крім того, відповідачем не дотриманий порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності. Критична оцінка судом першої інстанції актів № 1 та № 2 від 29 грудня 2007 року про відмову позивачки від дачі письмових пояснень та від ознайомлення з наказом про оголошення догани відповідає встановленим обставинам. Складання цих актів з участю  ОСОБА_3 спростовується перебуванням її у відрядженні в цей день / л.с.92/. Тим більше з акту № 1 не вбачається, що ОСОБА_1було запропоновано дати письмові пояснення з приводу порушення трудової дисципліни, від яких вона відмовилась /л.с.12, 13/.

Тому рішення суду в частині визнання незаконним наказу № 28-ОД від 29 грудня 2007 року про накладення на ОСОБА_1дисциплінарного стягнення у вигляді догани є законним.

Рішення суду в частині стягнення на її користь грошових коштів в сумі 1853 грн. 27 коп. теж є обгрунтованим.

Відповідно до Положення про преміювання працівників  ДП „Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” за виробничі недоліки працівник може бути позбавлений премії або її може бути зменшено. Позбавлення премії або її зменшення оформляється наказом по підприємству з зазначенням причин позбавлення або зменшення / п.3.2/. Відповідачем такий наказ не видавався.

Крім того, як вбачається з довідки, наданої відповідачем,  ОСОБА_1 не нарахована премія за грудень місяць в зв”язку з оголошенням догани. Якби не було накладено догану, премія становила б 1345 грн. 64 коп. / л.с. 29/,

Оскільки оголошення догани позивачці наказом від 29 грудня 2007 року №  28-ОД є незаконним, суд першої інстанції обгрунтовано стягнув на її користь невиплачену премію та доплати, пов”язані з її невиплатою, в сумі 1853 грн. 27 коп.

Доводи апеляційної скарги не спростовують висновки суду першої інстанції і не дають підстав для її задоволення. Тому рішення суду підлягає залишенню без змін.

 

Керуючись ст.ст. 303, 307, 308, 313 - 315, 317, 319 ЦПК України, апеляційний суд,

 

 у х в а л и в:

 

Апеляційну скаргу відповідача державного підприємства „Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” відхилити.

 

Рішення Новозаводського районного суду м. Чернігова від 10 вересня липня 2008 року залишити без змін.

 

Ухвала набирає чинності негайно і може бути оскаржена до Верховного Суду України в касаційному порядку протягом двох місяців з дня проголошення.

 

Головуючий:                                              Судді:
 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua