Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Протокол зборів найманих працівників Друк
Зразки документів
Вівторок, 02 березня 2010, 11:07
Протокол зборів найманих працівниківПРОТОКОЛ
зборів найманих працівників

_____________________________
(повна назва підприємства, установи, організації)

“__”___________200_ року                                              ________________ (назва населеного пункту)

 

Чисельний склад найманих працівників: _____ осіб
Присутні: _____ працівників підприємства (реєстраційний лист додається)

Порядок денний:

  1. Обговорення вимог найманих працівників до власника або уповноваженого ним органу (представника).
  2. Визначення органу (особи, осіб), що буде представляти інтереси найманих працівників.


1.Слухали:
Інформацію про затвердження вимог найманих працівників до власника або уповноваженого ним органу (представника).

Виступили:__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 

Вирішили: Затвердити такі вимоги найманих працівників до власника або уповноваженого їм органу (представника):

№№
п/п
 Зміст вимог
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
  

і направити їх власнику або уповноваженому ним органу (представнику).

Результати голосування:
    за –                      _______ осіб
    проти –               _______ осіб
    утримались –    _______ осіб

 

2. Слухали:

Інформацію про визначення органу (особи, осіб), що буде представляти інтереси найманих представників.
   
Виступили:__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Вирішили: Доручити представляти інтереси найманих працівників підприємства (установи, організації), у тому числі формувати примирні органи, вчиняти інші дії, необхідні для вирішення колективного трудового спору,

Варіант 1:         профспілковому комітету підприємства (установи, організації).

Варіант 2:         уповноваженому органу в складі:
1)______________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
2)______________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
3)______________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Варіант 3:

______________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Результати голосування:
    за –                      _______ осіб
    проти –               _______ осіб
    утримались –    _______ осіб


Голова зборів            __________        _____________________
                                           (підпис)                   (прізвище та ініціали)
Секретар                    __________        _____________________
                                           (підпис)                   (прізвище та ініціали)

 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua