Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Постанова від 23.04.1999 р. № 663 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» Друк
Законодавство
Написав Кабінет Міністрів України   
П'ятниця, 23 квітня 1999, 16:02
    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
     
    П О С Т А Н О В А
    від 23 квітня 1999 р. N 663
    Київ
     
    Про норми відшкодування витрат на відрядження
    в межах України та за кордон
     

    { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 850 ( 850-2000-п ) від 30.05.2000 N 1355 ( 1355-2000-п ) від 30.08.2000 N 1398 ( 1398-2000-п ) від 06.09.2000 N 423 ( 423-2001-п ) від 06.05.2001 N 977 ( 977-2002-п ) від 11.07.2002 N 1157 ( 1157-2003-п ) від 24.07.2003 N 1732 ( 1732-2003-п ) від 05.11.2003 N 1795 ( 1795-2003-п ) від 20.11.2003 N 682 ( 682-2004-п ) від 26.05.2004 N 818 ( 818-2004-п ) від 29.06.2004 N 184 ( 184-2005-п ) від 12.03.2005 N 952 ( 952-2005-п ) від 24.09.2005 N 116 ( 116-2006-п ) від 08.02.2006 N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 N 1618 ( 1618-2006-п ) від 16.11.2006 N 108 ( 108-2007-п ) від 31.01.2007 N 514 ( 514-2007-п ) від 21.03.2007 N 859 ( 859-2007-п ) від 26.06.2007 N 209 ( 209-2008-п ) від 19.03.2008 N 483 ( 483-2009-п ) від 20.05.2009 }

     
         Відповідно до підпункту 5.4.8 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
     
         1. Установити для працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності (крім державних службовців та осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів) такі граничні норми добових витрат:
     
         1) у разі коли до рахунків на оплату вартості проживання у готелях не включаються витрати на харчування, для відряджень у межах України - 30 гривень, для відряджень за кордон - у сумі в гривнях, еквівалентній 50 доларам США за офіційним курсом гривні до долара США, установленим Національним банком на день видачі авансу;
     
         2) у разі коли до рахунків вартості проживання у готелях включаються витрати на:
     
         одноразове харчування, для відряджень у межах України - 24 гривні, для відряджень за кордон - у сумі в гривнях, еквівалентній 40 доларам США за офіційним курсом гривні до долара США, установленим Національним банком на день видачі авансу;
     
         дворазове харчування, для відряджень у межах України - 18 гривень, для відряджень за кордон - у сумі в гривнях, еквівалентній 27,5 долара США за офіційним курсом гривні до долара США, установленим Національним банком на день видачі авансу;
     
         триразове харчування, для відряджень у межах України - 12 гривень, для відряджень за кордон - у сумі в гривнях, еквівалентній 17,5 долара США за офіційним курсом гривні до долара США, установленим Національним банком на день видачі авансу.
    { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 850 ( 850-2000-п ) від 30.05.2000, N 1398 ( 1398-2000-п ) від 06.09.2000, N 423 ( 423-2001-п ) від 06.05.2001, N 977 ( 977-2002-п ) від 11.07.2002, N 952 ( 952-2005-п ) від 24.09.2005, N 209 ( 209-2008-п ) від 19.03.2008; в редакції Постанови КМ N 483 ( 483-2009-п ) від 20.05.2009 }
     
         2. Установити норми відшкодування витрат на відрядження у межах України та за кордон для державних службовців і працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок коштів бюджетів, згідно з додатком.
     
         У разі коли працівники, відряджені за кордон, за умовами запрошення забезпечуються стороною, яка приймає, безкоштовним харчуванням у країні відрядження (в дорозі), або коли працівники, відряджені в межах України для участі у переговорах, конференціях, симпозіумах, які проводяться за тематикою, що стосується основної діяльності підприємства, установи та організації, які відряджають працівників, за умовами запрошення забезпечуються організаторами таких заходів безкоштовним харчуванням, добові витрати відшкодовуються у розмірах, що визначаються у відсотках норм добових витрат для даної країни згідно з додатком, зокрема 80 відсотків при одноразовому, 55 відсотків - дворазовому, 35 відсотків - триразовому харчуванні. ( Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1732 ( 1732-2003-п ) від 05.11.2003 )
     
         Витрати на наймання житлового приміщення під час відрядження відшкодовуються у разі надання оригіналів підтвердних документів. ( Пункт 2 доповнено абзацом третім згідно з Постановою КМ N 818 ( 818-2004-п ) від 29.06.2004 )
     
         Витрати на харчування, вартість якого включена до рахунків на оплату вартості проживання у готелях або до проїзних документів, оплачуються відрядженим за рахунок добових.
     
         Державним службовцям і працівникам зазначених підприємств, установ та організацій, які перебувають за кордоном тривалий термін і отримують заробітну плату в іноземній валюті, та працівникам дипломатичних установ України, які перебувають за кордоном у довготерміновому відрядженні та отримують виплати в іноземній валюті, у разі відрядження в межах країни перебування добові витрати відшкодовуються у розмірі 80 відсотків норм добових витрат, визначених у додатку до цієї постанови для даної країни. У разі відрядження у межах країни перебування терміном на одну добу добові витрати відшкодовуються у розмірі 50 відсотків зазначених норм.
     
         3. Норми добових витрат і граничні норми відшкодування витрат на наймання житлових приміщень для державних службовців та осіб, які направляються у відрядження за кордон підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, переглядаються у разі потреби за поданням Міністерства фінансів на підставі обґрунтованих пропозицій Міністерства закордонних справ.
     
         Граничні норми добових витрат для працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності (крім державних службовців та осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів) переглядаються за поданням Міністерства фінансів у разі зміни максимальної норми добових витрат, установленої для державних службовців та осіб, які направляються у відрядження за кордон підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N N 977 ( 977-2002-п ) від 11.07.2002; в редакції Постанови КМ N 483 ( 483-2009-п ) від 20.05.2009 }
     
         4. Підприємства, установи та організації, що направляють працівників у відрядження в межах України та за кордон, зобов'язані забезпечити їх коштами (у разі відрядження за кордон - у національній валюті країни, куди відряджається працівник, або у вільно конвертованій валюті) як аванс на поточні витрати у розмірах згідно з установленими нормами. Аванс відрядженому працівникові може видаватися готівкою або перераховуватися у безготівковій формі на відповідний рахунок для використання із застосуванням платіжних карток. ( Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1732 ( 1732-2003-п ) від 05.11.2003 )
     
         Працівникам, які направляються у відрядження за кордон підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності (крім державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів), добові виплачуються в іноземній валюті у сумі, яка в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день видачі коштів із каси уповноваженого банку, не перевищує встановлених граничних норм добових витрат. ( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1732 ( 1732-2003-п ) від 05.11.2003 )
     
         Залишок коштів понад суму, витрачену згідно із звітом про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, підлягає поверненню працівником до каси або зарахуванню на відповідний рахунок підприємства, установи, організації, що їх видала (у разі відрядження за кордон - у грошових одиницях, в яких було видано аванс), у встановленому законодавством порядку. ( Абзац третій пункту 4 в редакції Постанов КМ N 1732 ( 1732-2003-п ) від 05.11.2003, N 818 ( 818-2004-п ) від 29.06.2004 )
    ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 850 ( 850-2000-п ) від 30.05.2000, N 423 ( 423-2001-п ) від 06.05.2001, в редакції Постанови КМ N 977 ( 977-2002-п ) від 11.07.2002 )
     
         5. Термін відрядження визначається керівником, але не може перевищувати в межах України 30 календарних днів, за кордон - 60 календарних днів, за винятком випадків, установлених Кабінетом Міністрів України. ( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1157 ( 1157-2003-п ) від 24.07.2003 )
     
         Термін відрядження працівників, які направляються для виконання у межах України монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, не повинен перевищувати періоду будівництва об'єктів.
     
         Термін відрядження працівників, які направляються за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) для здійснення монтажних, налагоджувальних, ремонтних, проектних, проектно-пошукових, будівельних, будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт, шефмонтажу та авторського нагляду під час будівництва, обслуговування та забезпечення функціонування національних експозицій на міжнародних виставках, не повинен перевищувати одного року. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 682 ( 682-2004-п ) від 26.05.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 184 ( 184-2005-п ) від 12.03.2005 )
     
         Підприємства, установи та організації, що направляють працівників за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), забезпечують створення належних соціально-побутових умов, медичне обслуговування, страхування та необхідний правовий захист громадян України, які відряджаються за її межі для здійснення робіт, зазначених в абзаці третьому цього пункту. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 682 ( 682-2004-п ) від 26.05.2004 )
     
         Термін відрядження військовослужбовців, направлених на навчання в системі перепідготовки, удосконалення, підвищення кваліфікації кадрів, на навчальні та підсумково-випускні збори слухачів заочних факультетів вищих військових навчальних закладів, не повинен перевищувати 90 днів, а за умови відшкодування фінансових витрат стороною, що приймає, та за рішенням Віце-прем'єр-міністра України відповідно до функціонального розподілу обов'язків - 18 місяців. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1355 ( 1355-2000-п ) від 30.08.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1795 ( 1795-2003-п ) від 20.11.2003 )
     
         Термін відрядження працівників авіаційних компаній, які направляються за кордон для виконання авіаційних перевезень пасажирів та вантажів у миротворчих місіях Організації Об'єднаних Націй згідно з контрактами між авіаційними компаніями України та Організацією Об'єднаних Націй, не повинен перевищувати шість місяців. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 116 ( 116-2006-п ) від 08.02.2006 )
     
         Термін відрядження працівників державної контрольно-ревізійної служби, які направляються для проведення контрольних заходів, не повинен перевищувати періоду проведення таких заходів. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1618 ( 1618-2006-п ) від 16.11.2006 }
     
         6. Установити, що державним службовцям, а також іншим особам, які направляються у відрядження в межах України і за кордон підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок коштів бюджетів, за наявності оригіналів підтвердних документів відшкодовуються витрати: ( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 818 ( 818-2004-п ) від 29.06.2004 )
     
         на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця відрядження і назад, а також за місцем відрядження;
     
         на побутові послуги, що включені до рахунків на оплату вартості проживання у готелях (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), але не більш як 10 відсотків норм добових витрат для країни, куди відряджається працівник, визначених у додатку до цієї постанови, за всі дні проживання; ( Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 850 ( 850-2000-п ) від 30.05.2000 )
     
         на бронювання місць у готелях у розмірах не більш як 50 відсотків вартості місця за добу;
     
         на користування постільними речами в поїздах;
     
    ( Абзац шостий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ N 818 ( 818-2004-п ) від 29.06.2004 )
     
         на комісійні у разі обміну валюти.
     
         Відшкодування витрат на службові телефонні переговори проводиться в розмірах, погоджених з керівником.
     
         6-1. Державним службовцям, а також іншим особам, які направляються у відрядження за кордон на термін до 60 календарних днів підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, відшкодовується вартість страхового поліса (за наявності його оригіналу з відміткою про сплату страхового платежу), за яким передбачено відшкодування витрат на:
     
         надання швидкої та невідкладної (екстреної) медичної допомоги страхувальнику і придбання необхідних медикаментів;
     
         переміщення страхувальника на територію України для надання медичної допомоги;
     
         відправлення труни з тілом (урни з прахом) страхувальника до місця поховання на території України та інші пов'язані з цим витрати.
     
         У разі коли правилами в'їзду та перебування у країні, до якої відряджається страхувальник, встановлені вимоги щодо розміру страхової суми, у договорі страхування визначається мінімальна страхова сума. При цьому термін дії договору страхування повинен відповідати терміну відрядження.
     
         Якщо в країні, до якої відряджається страхувальник, медична допомога надається іноземним громадянам безоплатно, вартість страхового поліса не відшкодовується.
    { Постанову доповнено пунктом 6-1 згідно з Постановою КМ N 514 ( 514-2007-п ) від 21.03.2007 }
     
         7. Витрати на проїзд державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, у м'якому вагоні, в каютах, що оплачуються за 1-4 групою тарифних ставок, на суднах морського флоту, в каютах 1 і 2 категорії на суднах річкового флоту, повітряним транспортом за квитками 1 класу та бізнес-класу, фактичні витрати, що перевищують граничні норми відшкодування витрат на наймання житлового приміщення та на перевезення до 30 кілограмів багажу понад кількість багажу, вартість перевезення якого входить до вартості квитка того виду транспорту, яким користується працівник, відшкодовуються в кожному випадку з дозволу керівника згідно з оригіналами підтвердних документів. ( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 818 ( 818-2004-п ) від 29.06.2004 )
     
         Витрати, відшкодовані згідно з абзацом першим цього пункту, не є надміру витраченими коштами. ( Пункт 7 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 850 ( 850-2000-п ) від 30.05.2000, в редакції Постанови КМ N 818 ( 818-2004-п ) від 29.06.2004 )
     
         8. У разі відрядження за кордон на службовому автомобілі витрати на пально-мастильні матеріали відшкодовуються відповідно до діючих норм за кілометр пробігу та затвердженого маршруту.
     
         9. У разі коли сторона, яка приймає, забезпечує працівника, відрядженого за кордон, додатковими валютними коштами у вигляді компенсації поточних витрат (крім витрат на проїзд до країни призначення і назад та на наймання житлового приміщення) або добових витрат, сторона, яка направляє, виплату добових витрат зазначеним особам зменшує на суму додатково наданих коштів. Якщо сума, надана стороною, яка приймає, більша або дорівнює встановленим нормам добових витрат, то сторона, яка направляє, виплату добових витрат зазначеним особам не проводить.
     
         10. Міністерству фінансів внести зміни до інструкції про порядок відряджень за кордон і в межах України.
     
         11. Особливості направлення у відрядження військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, органах і підрозділах цивільного захисту, визначаються за погодженням з Міністерством фінансів відповідно Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки, Державним комітетом у справах охорони державного кордону, Головним управлінням командуючого Національною гвардією, Управлінням державної охорони, Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, а військовослужбовців Державної фельд'єгерської служби при Державному комітеті зв'язку та інформатизації - також Державним комітетом зв'язку та інформатизації.
    { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006, N 108 ( 108-2007-п ) від 31.01.2007, N 859 ( 859-2007-п ) від 26.06.2007 }
     
         11-1. Розмір добових витрат, що виплачуються працівникам, направленим у відрядження підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності (крім підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів), не може бути нижчим ніж норми добових витрат, установлених додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 977 ( 977-2002-п ).
     
         Працівникам, які направляються у відрядження за кордон для здійснення робіт, зазначених в абзаці третьому та шостому пункту 5 цієї постанови, у разі їх перебування у відрядженні понад 60 календарних днів добові витрати починаючи з 61 дня виплачуються у розмірі 80 відсотків норм добових витрат, визначених пунктами 1 і 2 цієї постанови для працівників відповідних підприємств, установ та організацій. ( Пункт 11-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 682 ( 682-2004-п ) від 26.05.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 116 ( 116-2006-п ) від 08.02.2006 )
    ( Постанову доповнено пунктом 11-1 згідно з Постановою КМ N 977 ( 977-2002-п ) від 11.07.2002 )
     
         11-2. Затвердити розміри надбавок до норм добових витрат в іноземній валюті для окремих категорій працівників, що додаються.
     
    ( Абзац другий пункту 11-2 виключено на підставі Постанови КМ N 818 ( 818-2004-п ) від 29.06.2004 )
     
    ( Постанову доповнено пунктом 11-2 згідно з Постановою КМ N 977 ( 977-2002-п ) від 11.07.2002 )
     
         12. Визнати такими, що втратили чинність:
     
         постанову Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998 р. N 10 ( 10-98-п ) "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 1, ст. 20);
     
         постанову Кабінету Міністрів України від 10 липня 1998 р. N 1046 ( 1046-98-п ) "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998 р. N 10" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 28, ст. 1039).

     

         Прем'єр-міністр України                     В.ПУСТОВОЙТЕНКО

         Інд. 26

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 1999 р. N 663
 

РОЗМІРИ
надбавок до норм добових витрат в іноземній
валюті для окремих категорій працівників 

   

         Надбавки до норм добових витрат в іноземній валюті для окремих категорій працівників виплачуються:
     
         1) членам Уряду, державним службовцям 1 рангу та дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного посла - в розмірі 50 відсотків норм добових витрат;
     
         2) державним службовцям 2 і 3 рангу, дипломатичних рангів Надзвичайного і Повноважного посланника 1 і 2 класу - в розмірі 40 відсотків норм добових витрат;
     
         3) державним службовцям 4 і 5 рангу, дипломатичних рангів радника 1 і 2 класу - у розмірі 30 відсотків норм добових витрат;
     
         4) членам делегацій, що виїжджають за кордон на міжнародні переговори, наради та для підписання міжурядових угод, - у розмірі 25 відсотків, а керівникам цих делегацій - у розмірі 30 відсотків норм добових витрат.

    ---------------
    Примітки. 1. Зазначені у цьому додатку працівники мають  право  на
              одержання тільки однієї надбавки.

    2. До членів делегацій, зазначених у пункті 4, належать
    лише ті члени делегації (представники), які мають
    повноваження виступати від імені або за дорученням
    Президента України та Уряду України на міжнародних
    переговорах, конференціях, форумах та для підписання
    міжурядових угод. Інші члени делегації (представники,
    включаючи наглядачів), які виїжджають за кордон згідно з
    рішенням Президента України та Уряду України, до таких
    делегацій не відносяться.
     
    ( Постанову доповнено додатком згідно з Постановою КМ N 977 ( 977-2002-п ) від 11.07.2002 )

     
    Додаток
    до постанови Кабінету Міністрів України
    від 23 квітня 1999 р. N 663
    (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
    від 11 липня 2002 р. N 977
    ( 977-2002-п )
     
    НОРМИ
    відшкодування витрат на відрядження у межах України
    та за кордон для державних службовців і працівників
    підприємств, установ та організацій, що повністю
    або частково утримуються (фінансуються)
    за рахунок бюджетних коштів

     
    (доларів США)

    ------------------------------------------------------------------
            Назва країни        | Норма | Гранична норма відшкодування
                                |добових| витрат на наймання житлового
                                | витрат|      приміщення за добу
                                |       |         (не більш як)
    ------------------------------------------------------------------
    Австралія                         35                           150
    Австрія                           45                           105
    Азербайджан                       25                            69
    Албанія                           33                           100
    Алжир                             37                           195
    Ангола                            44                           195
    Андорра                           36                            66
    Антигуа і Барбуда                 45                            89
    Аргентина                         42                           110
    Афганістан                        38                            63
    Багамські Острови                 36                            53
    Бангладеш                         33                            63
    Барбадос                          37                            53
    Бахрейн                           36                            79
    Беліз                             34                            53
    Бельгія                           50                           200
    Бенін                             37                            60
    Бермудські Острови                34                            55
    Білорусь                          25                            69
    Болгарія                          34                            80
    Болівія                           34                            63
    Боснія і Герцеговина              36                            90
    Ботсвана                          32                            74
    Бразилія                          38                           132
    Бруней                            29                           130
    Буркіна-Фасо                      40                            56
    Бурунді                           37                            63
    Вануату                           35                            51
    Великобританія                    50                           240
    Венесуела                         35                            63
    В'єтнам                           32                            90
    Вірменія                          25                            69
    Габон                             40                            90
    Гаїті                             35                            63
    Гайана                            36                            90
    Гамбія                            37                            63
    Гана                              35                            69
    Гватемала                         33                            63
    Гвінея                            36                            84
    Гвінея-Бісау                      44                            50
    Гібралтар                         33                            40
    Гондурас                          36                            40
    Гонконг                           34                           121
    Гренада                           44                            63
    Греція                            44                           133
    Грузія                            25                            79
    Данія                             44                           170
    Джибуті                           40                            55
    Домініканська Республіка          34                           120
    Еквадор                           30                           110
    Екваторіальна Гвінея              38                            35
    Еритрея                           36                            40
    Естонія                           34                            74
    Ефіопія                           40                            63
    Єгипет                            36                           120
    Ємен                              36                           150
    Замбія                            34                            78
    Заморські території Франції       37                            93
    Зімбабве                          35                            63
    Ізраїль                           43                           121
    Індія                             38                           145
    Індонезія                         39                           115
    Ірак                              39                            80
    Іран                              32                           105
    Ірландія                          37                           160
    Ісландія                          39                           160
    Іспанія                           39                           135
    Італія                            50                           200
    Йорданія                          34                            95
    Кабо-Верде                        31                            55
    Казахстан                         25                           100
    Кайманові Острови                 36                            90
    Камбоджа                          36                            63
    Камерун                           39                            60
    Канада                            45                           130
    Катар                             34                           111
    Кенія                             34                            84
    Киргизстан                        25                            69
    Китай                             50                           140
    Кіпр                              38                           140
    Кірибаті                          43                            40
    КНДР                              35                           111
    Колумбія                          34                           120
    Коморські Острови                 37                            55
    Конго                             40                           100
    Демократична Республіка           37                            67
    Конго (Заїр)
    Коста-Ріка                        33                            63
    Кот-д'Івуар                       40                            84
    Куба                              40                           150
    Кувейт                            36                           150
    Лаос                              36                            63
    Латвія                            34                           120
    Лесото                            33                            40
    Литва                             34                           100
    Ліберія                           36                            40
    Ліван                             39                            90
    Лівія                             39                           200
    Ліхтенштейн                       39                            63
    Люксембург                        44                            83
    Маврикій                          30                            69
    Мавританія                        38                            60
    Мадагаскар                        37                            69
    Макао                             31                            65
    Македонія                         36                            95
    Малаві                            35                            63
    Малайзія                          33                           115
    Малі                              40                            90
    Мальдіви                          32                            63
    Мальта                            33                            63
    Марокко                           37                            63
    Мексика                           33                           130
    Мозамбік                          38                            69
    Молдова                           25                            95
    Монако                            36                           120
    Монголія                          39                            79
    М'янма                            33                            75
    Намібія                           33                           100
    Науру                             31                            40
    Непал                             29                            63
    Нігер                             37                            90
    Нігерія                           42                           250
    Нідерланди                        41                           130
    Нікарагуа                         36                            74
    Німеччина                         50                           121
    Нова Зеландія                     26                            80
    Норвегія                          46                           160
    Об'єднані Арабські Емірати        38                           140
    Оман                              36                           150
    Пакистан                          37                           150
    Палау                             29                            50
    Панама                            34                            63
    Папуа-Нова Гвінея                 39                           120
    Парагвай                          31                            40
    Перу                              34                           130
    Південно-Африканська Республіка   36                           140
    Польща                            38                           120
    Португалія                        40                            90
    Пуерто-Ріко                       32                            63
    Республіка Корея                  44                           190
    Росія                             37                           150
    Руанда                            39                            63
    Румунія                           37                           110
    Сальвадор                         30                            37
    Самоа                             27                            36
    Сан-Марино                        29                            74
    Сан-Томе і Принсіпі               34                            63
    Саудівська Аравія                 39                           110
    Свазіленд                         31                            63
    Сейшельські Острови               40                           130
    Сенегал                           40                            70
    Сент-Люсія                        42                            79
    Сербія                            37                           125
    Сінгапур                          35                           150
    Сирія                             39                           131
    Словаччина                        34                            95
    Словенія                          36                           110
    Соломонові Острови                33                            60
    Сомалі                            33                            35
    Співдружність Домініки            40                            63
    Судан                             42                           137
    Суринам                           39                            69
    США                               50                           240
    Сьєрра-Леоне                      37                            63
    Таджикистан                       25                            69
    Таїланд                           37                           110
    Тайвань                           34                            74
    Танзанія                          34                            63
    Того                              38                            63
    Тонга                             30                            35
    Трінідад і Тобаго                 37                            79
    Туніс                             36                            80
    Туреччина                         39                           120
    Туркменистан                      25                            69
    Уганда                            38                            69
    Угорщина                          34                            88
    Узбекистан                        25                            69
    Україна                           30                           250
                                 гривень                       гривень
    Уругвай                           32                            75
    Фіджі                             29                            40
    Філіппіни                         36                           121
    Фінляндія                         41                           170
    Франція                           50                           170
    Хорватія                          37                            90
    Центральноафриканська             43                            80
    Республіка
    Чад                               45                            80
    Чехія                             34                           135
    Чилі                              33                           100
    Чорногорія                        37                           100
    Швейцарія                         44                           105
    Швеція                            44                           101
    Шрі-Ланка                         34                            63
    Ямайка                            38                            90
    Японія                            50                           250
    ---------------
    Примітки.  1. Граничні норми  відшкодування  витрат  на   наймання житлового  приміщення за добу встановлені з урахуванням включених до рахунків  на  оплату  вартості  проживання витрат   на  користування  телефоном  (крім  витрат  на службові    телефонні    переговори),    холодильником, телевізором  та  інших  витрат (крім витрат на побутові послуги, які  відшкодовуються у  розмірі, встановленому пунктом 6 постанови,  та  витрат  на оплату  податку на додану вартість).

    2. Забезпечення працівників коштами у разі відрядження за межі України здійснюється згідно з установленими нормами відшкодування витрат на відрядження чи в еквіваленті цих сум в іноземній валюті (у валюті країни відрядження або у вільно конвертованій валюті) за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день подання уповноваженому банку розрахунку витрат на відрядження.

     

             Урядовий Секретар
         Кабінету Міністрів України                  В.ЛИСИЦЬКИЙ

    { Додаток в редакції Постанови КМ N 850 ( 850-2000-п ) від 30.05.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1398 ( 1398-2000-п ) від 06.09.2000; в редакції Постанов КМ N 423 ( 423-2001-п ) від 06.05.2001, N 977 ( 977-2002-п ) від 11.07.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 818 ( 818-2004-п ) від 29.06.2004, N 952 ( 952-2005-п ) від 24.09.2005, N 514 ( 514-2007-п ) від 21.03.2007, N 209 ( 209-2008-п ) від 19.03.2008 }

Останнє оновлення на Середа, 28 квітня 2010, 12:02
 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua