Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Постанова від 11.03.2009 р. № 198 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» Друк
Законодавство
Написав Кабінет Міністрів України   
Середа, 11 березня 2009, 10:51
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 11 березня 2009 р. N 198
Київ
 
Деякі питання соціального захисту кремих категорій громадян


 
     З метою здійснення заходів щодо соціального захисту громадян та підтримання їх купівельної спроможності з урахуванням зростання цін Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Установити у 2009 році з 1 квітня підвищення до пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам (далі - підвищення), у розмірі 7,5 гривні, збільшуючи його з 1 липня - до 14,2 гривні, а з 1 жовтня - до 28,4 гривні.
 
     Підвищення здійснюється незалежно від дати призначення (перерахунку) пенсії (щомісячного довічного грошового утримання, державної соціальної допомоги) непрацюючим особам, а особам, які одержують пенсію (державну соціальну допомогу) на дітей та/або недієздатних осіб - незалежно від одержуваного доходу.
 
     2. Виплата підвищення, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, проводиться понад розміри, передбачені постановами Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265 ( 265-2008-п ) "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 785, N 74, ст. 2485) і від 16 липня 2008 р. N 654 ( 654-2008-п ) "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 54, ст. 1810, N 74, ст. 2485), в межах розмірів, зазначених у пункті 10 постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. N 530 ( 530-2008-п ) "Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 42, ст. 1396), за рахунок коштів, з яких виплачується пенсія, щомісячне довічне грошове утримання або державна соціальна допомога.
 
     3. Установити, що у 2009 році для підвищення пенсій з 1 березня згідно з частиною другою статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) застосовується коефіцієнт 1,0674. Підвищенню підлягають пенсії, обчислені згідно із зазначеним Законом та Законами України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ), за зверненнями, які надійшли до 31 грудня року, що передує року, в якому проводиться підвищення пенсії.
 
     4. Внести до пункту 3 Порядку підвищення розміру пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" у зв'язку із зростанням середньомісячної заробітної плати штатного працівника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. N 341 ( 341-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р., N 19, ст. 1001; 2007 р., N 32, ст. 1304, ст. 1312; 2008 р., N 31, ст. 984), зміни, що додаються.

 

     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

     Інд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2009 р. N 198
 
ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 3 Порядку підвищення
розміру пенсій відповідно до Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
у зв'язку із зростанням середньомісячної
заробітної плати штатного працівника
( 341-2005-п )


 
     1. Абзац перший після слів і цифр "згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р. N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43, ст. 2827)," доповнити словами і цифрами "щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації) та доплати до пенсії, встановлених згідно з пунктами 1 і 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 р. N 684 ( 684-2007-п ) "Про поліпшення матеріального забезпечення окремих категорій населення" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1312, N 64, ст. 2505),".
 
     2. Абзац другий після слів і цифр "згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р. N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43, ст. 2827)," доповнити словами і цифрами "щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 р. N 684 ( 684-2007-п ) "Про поліпшення матеріального забезпечення окремих категорій населення" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1312, N 64, ст. 2505)".
 
     3. В абзаці третьому:
 
     після слів і цифр "статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) з урахуванням" доповнити словами "підвищень у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність,";
 
     після слів і цифр "постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2005 р. N 1293 ( 1293-2005-п ) "Про збільшення розмірів пенсії деяким категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3328)," доповнити словами і цифрами "щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 р. N 684 ( 684-2007-п ) "Про поліпшення матеріального забезпечення окремих категорій населення" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1312, N 64, ст. 2505)".
 
     4. В абзаці четвертому:
 
     слова і цифри "згідно із статтею 104 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) замінити словами і цифрами "згідно із статтею 95 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 );
 
     після слів "згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р. N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43, ст. 2827)," доповнити словами і цифрами "щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 р. N 684 ( 684-2007-п ) "Про поліпшення матеріального забезпечення окремих категорій населення" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1312, N 64, ст. 2505),".
 
     5. Абзаци шостий - дев'ятий викласти у такій редакції:
 
     "ПВ(2) - розмір пенсій, обчислений відповідно до статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) з урахуванням статті 28 або визначений згідно з пунктом 4 розділу XV "Прикінцеві положення" зазначеного Закону з урахуванням підвищення розміру пенсій згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1783 ( 1783-2003-п ) "Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 47, ст. 2431; 2004 р., N 10, ст. 616), доплати до пенсії, встановленої постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2004 р. N 943 ( 943-2004-п ) "Про додаткові заходи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2008), та щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р. N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43, ст. 2827), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), доплати до пенсії, встановленої згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 р. N 684 ( 684-2007-п ) "Про поліпшення матеріального забезпечення окремих категорій населення" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1312), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265 ( 265-2008-п ) "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р. N 25, ст. 785, N 74, ст. 2485), доплат, збільшень, щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановлених підпунктом 1 пункту 1, пунктами 2 і 3, підпунктом 1 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. N 654 ( 654-2008-п ) "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 54, ст. 1810, N 74, ст. 2485);
 
     розмір пенсій, обчислений відповідно до частин третьої, четвертої, двадцятої - двадцять другої статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) з урахуванням щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р. N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43, ст. 2827), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265 ( 265-2008-п ) "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 785, N 74, ст. 2485), доплат, щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановлених пунктом 3, підпунктом 1 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. N 654 ( 654-2008-п ) "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 54, ст. 1810, N 74, ст. 2485);
 
     розмір пенсій, обчислений відповідно до частини першої статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) з урахуванням підвищень у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, збільшення розміру пенсії згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2005 р. N 1293 ( 1293-2005-п ) "Про збільшення розмірів пенсії деяким категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3328), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265 ( 265-2008-п ) "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 785, N 74, ст. 2485), розмірів виплат, встановлених пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. N 530 ( 530-2008-п ) "Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 42, ст. 1396), доплат, щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановлених підпунктом 2 пункту 1, пунктом 3, підпунктом 1 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. N 654 ( 654-2008-п ) "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 54, ст. 1810, N 74, ст. 2485);
 
     розмір пенсій, обчислений особам з числа військовослужбовців строкової служби та членам їх сімей відповідно до статей 21, 22, 36 і 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) з урахуванням щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265 ( 265-2008-п ) "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 785, N 74, ст. 2485), розмірів виплат, встановлених пунктом 7 постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. N 530 ( 530-2008-п ) "Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 42, ст. 1396), доплати, щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановлених підпунктом 3 пункту 1, підпунктом 1 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. N 654 ( 654-2008-п ) "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 54, ст. 1810, N 74, ст. 2485).".

Останнє оновлення на Середа, 28 квітня 2010, 12:08
 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua