Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Постанова від 27.08.2010 №61 «Про затвердження Порядку укладення договорів про працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів, на яких поширюється дія Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці"» Друк
Законодавство
Написав Кабінет Міністрів України   
П'ятниця, 27 серпня 2010, 13:37

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 2010 р. N 789
Київ

Про затвердження Порядку укладення договорів про працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів,
на яких поширюється дія Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці"


Відповідно до статті 5 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок укладення договорів про працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів, на яких поширюється дія Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці", що додається.

 

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 28


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. N 789


ПОРЯДОК
укладення договорів про працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних
закладів, на яких поширюється дія Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці"


1. Цей Порядок визначає процедуру укладення договорів про працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів, на яких поширюється дія Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці".

2. Формування державного замовлення на підготовку фахівців у вищих та професійно-технічних навчальних закладах здійснюється Мінекономіки разом з іншими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.

3. Випускники, які навчалися у державних та комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладах, на останньому курсі за власним бажанням укладають договір про працевлаштування з керівником вищого чи професійно-технічного навчального закладу і з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією залежно від місця розташування навчального закладу. Від імені Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, районної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації договір підписують їх уповноважені представники. Такі випускники працевлаштовуються на підставі направлення на роботу та зобов'язані відпрацювати згідно із законодавством. Зазначений договір укладається у трьох примірниках, які зберігаються по одному у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу. Примірні договори про працевлаштування наведено у додатках 1 і 5.

4. Керівники вищих та професійно-технічних навчальних закладів подають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, районним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям уточнені списки майбутніх випускників за рік до закінчення студентами, учнями, слухачами навчання.

5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації з'ясовують та узгоджують з керівниками підприємств, установ та організацій наявність вакантних місць для працевлаштування випускників і надсилають вищим та професійно-технічним навчальним закладам узгоджені пропозиції щодо наявності вакантних місць працівників відповідно до напряму підготовки (спеціальності) та кваліфікації.

6. Після закінчення вищого та професійно-технічного навчального закладу випускникові видається направлення на роботу (додатки 2 і 6) відповідно до здобутої спеціальності, професії, присвоєної кваліфікації, договору про працевлаштування та вакантних посад, що наявні на підприємствах, в установах та організаціях.

7. Випускник повинен прибути до місця призначення у строк, визначений у направленні на роботу, для укладення з роботодавцем трудового договору.

8. Випускник повертає у п'ятиденний строк з дня укладення з підприємством, установою та організацією трудового договору вищому навчальному закладу повідомлення до направлення на роботу (додаток 3) та професійно-технічному навчальному закладу зворотний талон про направлення на роботу (додаток 7). Керівники вищих та професійно-технічних навчальних закладів повідомляють про працевлаштування Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації.

9. Випускникові, який підписав договір і якому після прибуття до місця призначення відмовлено у прийнятті на роботу, керівник підприємства, установи та організації зобов'язаний компенсувати витрати, що пов'язані з його проїздом до місця призначення та поверненням до місця проживання, відповідно до встановлених норм відшкодування.

10. У разі відмови випускникові у працевлаштуванні він звертається до вищого або професійно-технічного навчального закладу, керівник якого повторно видає йому направлення на роботу за умови наявності відповідних вакансій.

11. За відсутності вільних вакансій відповідно до здобутої спеціальності, професії та присвоєної кваліфікації випускникові видається довідка для самостійного працевлаштування (додатки 4 і 8).

12. Керівники вищих і професійно-технічних навчальних закладів здійснюють контроль за працевлаштуванням випускників, повідомляють про результати працевлаштування Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації.
 

Додаток 1
до Порядку

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, на яких поширюється дія Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці"

Образец договора

Додаток 2
до Порядку

НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ

від ____ _________________ 20___ р. N ___________________
_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)

який (яка) закінчив (закінчила) __________________________________
(найменування вищого навчального
__________________________________________________________________
закладу, його підпорядкованість)

за напрямом підготовки (спеціальністю) ___________________________

освітньо-кваліфікаційного рівня _________________________________,

працевлаштовується за цим направленням на роботу відповідно до
отриманого диплому (присвоєної кваліфікації) від ____ ____________
20__ р. N _______________________ і направляється в розпорядження
__________________________________________________________________
(найменування та адреса підприємства (установи, організації),
його підпорядкованість)
__________________________________________________________________

згідно з договором від ____ ________________ 20___ р.

для роботи на посаді _____________________________________________
__________________________________________________________________

Дата прибуття (не пізніше місячного строку з дня отримання диплому
державного зразка про освітньо-кваліфікаційний рівень)
__ ___________ 20__ р.

Керівник вищого
навчального закладу
_________ _______________________________ __ __________ 20___ р.
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.

Додаток 3
до Порядку


ПОВІДОМЛЕННЯ ДО НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ

 

від ____ ______________ 20____ р. N ___________________

(підлягає поверненню до вищого навчального закладу в п'ятиденний строк з дня укладення з випускником трудового договору)

__________________________________________________________________
(найменування підприємства (установи, організації),
його підпорядкованість)

повідомляє, що випускник _________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

призначений на посаду ____________________________________________

та отримав допомогу за відпустку в розмірі _______________________

Головний бухгалтер __________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

Керівник підприємства
(установи, організації)
________ _______________________________ __ _________ 20__ р.
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.

Додаток 4
до Порядку

ДОВІДКА
ПРО САМОСТІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

 

від ____ ____________ 20___ р. N ___________
_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) закінчив (закінчила)
__________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу,
_________________________________________________________________
його підпорядкованість)

в ___ _________ 20___ р. за напрямом підготовки (спеціальністю)
_________________________________________________________________,

надано можливість самостійного працевлаштування.

Підстава: заява випускника; відсутність можливості
працевлаштування.
(підкреслити необхідне)

Керівник вищого навчального
закладу

________ ________________________________ __ __________ 20___ р.
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.

Додаток 5
до Порядку

 ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР про працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, на яких поширюється дія Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці"

Образец договора

Додаток 6
до Порядку


НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ

 

від ___ __________ 20__ р. N _________

_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)

який (яка) закінчив (закінчила) в 20__ році ______________________
(найменування професійно-технічного
__________________________________________________________________
навчального закладу, його підпорядкованість)

за професією (спеціальністю) ____________________________________,

направляється в розпорядження ____________________________________
(найменування та адреса підприємства
(установи, організації),
__________________________________________________________________
його підпорядкованість)

згідно з договором від _____ __________________ 20__ р.

для роботи за професією (спеціальністю) __________________________

з місячним окладом _______________________________________________

Дата прибуття (не пізніше місячного строку з дня отримання
документа державного зразка про освітньо-кваліфікаційний рівень)

___ _____________ 20__ р.

Керівник професійно-технічного
навчального закладу
_________ _______________________________ __ ___________ 20__ р.
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.

 

Додаток 7
до Порядку


ЗВОРОТНИЙ ТАЛОН ПРО НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ

 

від ___ ________________ 20__ р. N ________________

(підлягає поверненню до професійно-технічного навчального
закладу у п'ятиденний строк з дня укладення з випускником
трудового договору)

__________________________________________________________________
(найменування підприємства (установи, організації), його
підпорядкованість)

повідомляє, що випускник _________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

прийнятий на роботу за професією (спеціальністю) _________________

та одержав допомогу за відпустку в розмірі _______________________

Головний бухгалтер
__________ ________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

Керівник підприємства
(установи, організації)
________ _______________________________ ____ _________ 20__ р.
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.

 

Додаток 8
до Порядку


ДОВІДКА
ПРО САМОСТІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

 

від ____ ____________ 20____ р. N ______________

Випускникові ____________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) закінчив (закінчила) __________________________________
(найменування професійно-технічного
__________________________________________________________________
навчального закладу, його підпорядкованість)
в _____________ 20__ р. за професією (спеціальністю) ____________,
надано можливість влаштуватися на роботу самостійно.

Підстава: заява випускника; відсутність можливості
працевлаштування.
(підкреслити необхідне)

Керівник професійно-технічного
навчального закладу

________ _______________________________ ___ ___________ 20__ р.
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.

ЗВОРОТНИЙ ТАЛОН ДОВІДКИ
ПРО САМОСТІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

від ____ ___________ 20__ р. N _______________

(підлягає поверненню до професійно-технічного навчального закладу у п'ятиденний строк з дня укладення з випускником трудового договору)

__________________________________________________________________
(найменування підприємства (установи, організації), його
підпорядкованість)

повідомляє, що випускник _________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

призначений за професією (спеціальністю) _________________________

з оплатою праці __________________________________________________

Керівник підприємства
(установи, організації)

________ _______________________________ ___ ___________ 20__ р.
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.

Останнє оновлення на Вівторок, 12 жовтня 2010, 11:38
 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua