Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Постанова вiд 05.04.1994 № 225 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів» Друк
Законодавство
Написав Кабінет Міністрів України   
Вівторок, 05 квітня 1994, 11:04

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 5 квітня 1994 р. №225
Київ

Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 819 ( 819-96-п ) від 20.07.96 )


Відповідно до статті 15 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) та статті 29 Декрету Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 р. N 23-92 "Про оплату праці" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів (додається).
Доручити Міністерству праці давати роз'яснення щодо застосування цього Положення.

2. Міністерству праці разом з іншими центральними та місцевими органами державної виконавчої влади здійснювати контроль за відповідністю галузевих і регіональних угод, колективних договорів чинному законодавству та генеральній угоді, а у разі виявлення порушень вживати необхідних заходів у межах наданих повноважень.

3. Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів України з участю Міністерства праці та Верховного Суду визначити в місячний термін порядок і термін зберігання автентичних копій зареєстрованих галузевих і регіональних угод, колективних договорів.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів від 15 березня 1993 р. N 192 ( 192-93-п ) "Про порядок реєстрації галузевих і регіональних тарифних угод" (ЗП України, 1993 р., N 9, ст.167).

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО

Інд.26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 1994 р. N 225


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок повідомної реєстрації галузевих
і регіональних угод, колективних договорів


1. Відповідно до статті 9 Закону України "Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 ) галузева і регіональна угоди (далі - угоди) підлягають повідомній реєстрації в Мінпраці, а колективний договір - районними державними адміністраціями, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних та міських Рад. ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 819 ( 819-96-п ) від 20.07.96 )
Повідомна реєстрація угод, колективних договорів проводиться з метою забезпечення можливості для врахування їх умов під час розгляду трудових спорів (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути за результатами застосування норм цих угод (договорів) уповноваженими на те органами, і засвідчує автентичність примірників і копії, поданих на реєстрацію.

2. Угода, колективний договір подаються на реєстрацію сторонами, які їх підписали, в трьох примірниках (перший, другий і копія).

3. Угода, колективний договір, що подаються на реєстрацію, повинні:
а) не суперечити вимогам чинного законодавства і умовам угод більш високого рівня, обов'язковим для всіх суб'єктів, що перебувають в сфері дії сторін, які їх підписали;
б) містити інформацію про джерела фінансування заходів щодо надання додаткових (порівняно з чинним законодавством) соціальних пільг і гарантій: за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій, галузі, місцевого бюджету тощо;
в) відповідати вимогам законодавства про мови і викладатися за загальними нормами правопису.

4. Разом з угодою, колективним договором на реєстрацію подаються всі додатки до них, протоколи розбіжностей, а також інформація про склад повноважних представників сторін, які брали участь у колективних переговорах.

5. Під час реєстрації угоди, колективного договору відповідні реєструючі органи на примірниках і копії роблять напис за встановленим зразком (додаток N 1) та відповідний запис в реєстрі (додаток N 2).

6. У повідомній реєстрації може бути відмовлено лише у тому разі, якщо подані на реєстрацію примірники і копія угоди, колективного договору не будуть автентичними.

7. Реєстрація проводиться в двотижневий термін з дня одержання угоди, колективного договору. Не пізніше наступного дня після реєстрації чи прийняття рішення про відмову в реєстрації перший і другий примірники угоди, колективного договору повертаються сторонам, які подали їх на реєстрацію. Копія цих документів зберігається реєструючим органом.

8. Інформація про повідомну реєстрацію угод, колективних договорів публікується в офіційному виданні відповідного реєструючого органу.

9. Зміни і доповнення, що вносяться до угоди, колективного договору, підлягають повідомній реєстрації в порядку, встановленому цим Положенням.

10. У разі копіювання та опублікування тексту угоди, колективного договору, змін і доповнень до них зазначаються номер і дата їх реєстрації.

Додаток N 1
до Положення про порядок повідомної
реєстрації галузевих і регіональних
угод, колективних договорів


НАПИС
про повідомну реєстрацію галузевої, регіональної угоди, колективного договору

Зареєстровано ___________________________________________________
(реєструючий орган)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(назва угоди, договору)
між _____________________________________________________________
(сторони, які уклали угоду, договір)
_________________________________________________________________

Реєстровий номер ________________ від "___" ____________ 199__ р.

Примітка або рекомендації реєструючого органу ___________________
_________________________________________________________________

Керівник реєструючого
органу _______________ ____________________
(підпис) (ініціали та
прізвище)

М.П.

Додаток N 2
до Положення про порядок повідомної
реєстрації галузевих і регіональних
угод, колективних договорів

РЕЄСТР
галузевих, регіональних угод, колективних договорів

№ п/п Дата надходження документа, вхідний номер Орган, що надіслав документ Назва документа; сторони, які його підписували; дата укладання; вихідний номер Термін, на який укладень документ Дата реєстрації Реєстровий номер Дата повернення зареєстрованого документа; вихідний номер Дата опублікування інформації в офіційному виданні про реєстрацію документа Примітки
                   
                   

 

Останнє оновлення на Середа, 27 жовтня 2010, 12:00
 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua