Опитування

Чи готові Ви звернутися до суду у разі порушення Ваших трудових прав?
 
Наказ від 14.07.2011 № 279 про затвердження форми звітності N 5-ПН "Звіт про прийнятих працівників" та інструкції щодо її заповнення Друк
Законодавство
Написав Міністерство праці і соціальної політики України   
Четвер, 01 вересня 2011, 10:39

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.07.2011 р.                                                                                                                                                                                                                                                                               № 279

м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 серпня 2011 за N 946/19684

Про затвердження форми звітності N 5-ПН "Звіт про прийнятих працівників" та інструкції щодо її заповнення

У Згідно з пунктом 4 статті 20 Закону України "Про зайнятість населення", абзацу другого пункту 2 частини другої статті 35 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Форму звітності N 5-ПН "Звіт про прийнятих працівників".

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 5-ПН "Звіт про прийнятих працівників".

2. Визнати такими, що втратили чинність:

2.1. Форму звітності N 5-ПН "Звіт про прийнятих працівників", затверджену наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.12.2005 р. N 420, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.2005 р. за N 1534/11814;

2.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 5-ПН "Звіт про прийнятих працівників", затверджену наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.12.2005 р. N 420, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.2005 р. за N 1537/11817.

Підпункт 1.4 пункту 1 і підпункт 2.4 пункту 2 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 19.12.2005 р. N 420 "Про затвердження форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.2005 р. за N 1534 / 11814, виключити.

3. Директору Державного центру зайнятості Галицькому В. М.:

3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Довести цей наказ до відома директорів центрів зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості.

3.3. Забезпечити збір та обробку даних, подання яких передбачено цим наказом.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Коломійця В. Н.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр                                                                                                                                                                                                                              С. Тігіпко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
14.07.2011 р. N 279

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 серпня 2011 за N 946/19684


ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 5-ПН "Звіт про прийнятих працівників"

I. Загальні положення

1.1. Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" на власників підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників (далі - роботодавці), покладено обов'язок подавати виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомості про прийом на роботу працівників.

1.2. Роботодавці, які здійснюють прийом працівників на роботу (в тому числі іноземців та осіб без громадянства), подають форму звітності N 5-ПН "Звіт про прийнятих працівників" (надалі - форма) в центр зайнятості тієї ж адміністративно-територіальної одиниці, на території якої вони зареєстровані як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення тощо), які є платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і мають право самостійно здійснювати прийом працівників і розрахунки з ними, подають форму в центр зайнятості за місцем своєї реєстрації як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

В інших випадках форму за структурні підрозділи (відокремлені підрозділи) становить роботодавець і подає до центру зайнятості за місцем своєї реєстрації як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. При цьому в графі 8 форми вказуються найменування структурного підрозділу (відокремленого підрозділу) та його місцезнаходження, якщо воно не співпадає з місцезнаходженням роботодавця.

1.3. Форма складається і подається не пізніше 10 календарних днів з дня прийняття працівника на роботу (першого робочого дня працівників). Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем ​​закінчення строку подання звіту є перший за ним робочий день.

У разі відсутності факту прийняття на роботу працівників форма не подається.

1.4. У форму включаються працівники, які перебувають з роботодавцем у трудових відносинах, незалежно від того, чи знаходиться співробітник у штаті роботодавця або є позаштатним працівником (працює на умовах строкового трудового договору або за сумісництвом).

У форму не включаються дані щодо працівників, прийнятих роботодавцем на оплачувані громадські роботи і на робочі місця з наданням дотації на підставі договорів, укладених між зайнятості центром і роботодавцем.
II. Порядок заповнення форми

2.1. У графі 1 наводяться українською мовою відповідно до паспортних даних (для іноземців та осіб без громадянства - за їх паспортного документа) прізвища, імена і по батькові всіх громадян, прийнятих на роботу (без скорочення).

2.2. У графі 2 указується реєстраційний номер облікової картки платника податків прийнятого працівника (до 01.01.2011 р. - ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті.

2.3. У графі 3 вказується місце прописки прийнятого на роботу співробітника (Автономна Республіка Крим, м. Київ, м. Севастополь, район, район, населений пункт, район у місті). Для іноземців та осіб без громадянства допускається зазначення місця знаходження.

2.4. У графі 4 указується найменування професії (посаді), на яку прийнято працівника, відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулюванням та споживчої політики від 28.07.2010 р. N 327 (далі - КП).

2.5. У графі 5 вказується код професії (посади) відповідно до КП.

2.6. У графі 6 вказуються номер і дата наказу про зарахування на роботу працівника (для фізичних осіб - дата трудового договору, а також номер і дата його реєстрації в центрі зайнятості відповідно до книги реєстрації трудових договорів - за наявності).

2.7. У графі 7 указується дата, з якої працівник фактично приступив до роботи (перший робочий день).

2.8. У графі 8 зазначаються найменування та місцезнаходження структурного підрозділу (відокремленого підрозділу), до якого було прийнято працівника. Заповнюється у випадку, якщо форму за структурний підрозділ (відокремлений підрозділ) становить роботодавець, якому воно підпорядковане.

2.9. Заповнення граф є обов'язковим. Якщо місцезнаходження структурного підрозділу (відокремленого підрозділу) збігається з місцезнаходженням роботодавця, для графи 8 допускається відмітка "-".

2.10. У графі 9 проставляється позначка "V", якщо працівника прийнято на новостворене робоче місце. Новостворене робоче місце - це робоче місце, яке утворено в результаті реєстрації підприємства, установи, організації або після здійснення відповідних технологічних, організаційних та інвестиційних заходів, спрямованих на впровадження або розширення нових видів виробництва (робіт, послуг) та зміну умов праці. Графа не заповнюється фізичними особами, які використовують найману працю.

2.11. Форма підписується керівником (власником) підприємства (установи, органiзацiї, відокремленого підрозділу) або фізичною особою, яка використовує працю найманих працівників. Вказуються прізвище, ініціали та номер телефону виконавця, дата складання звіту, яка повинна збігатися з датою на формі, і ставиться печатка (для фізичних осіб - за наявності).

В. о. директора Державного
центру зайнятості                                                                                                                                                                                                      К. Граник

Останнє оновлення на Четвер, 01 вересня 2011, 12:05
 
Template Design ah-68 | Copyright © 2010 by Honcharuk and Partners Law Firm

Матеріали, опубліковані на сайті, взято з відкритих джерел, підготовлено працівниками порталу Трудове право або придбано на комерційних засадах.

Використання матеріалів порталу Трудове право можливо лише за умови зазначення джерела такого матеріалу, тобто гіперпосилання www.trudovepravo.com.ua